Tomasz Waleczko - W Łódzkiej Szkole Gestalt jestem odpowiedzialny za zajęcia dokształcające dla studentów niebędących psychologami. 

Tomasz Waleczko - Łódzka Szkoła Gestalt | zdjęcie trenera

Tomasz Waleczko – trener

Co jest mi bliskie w życiu? Trudno rozdzielić filozofię pracy z człowiekiem od swojego podejścia do życia. W każdym razie wartości są podobne. W pracy ważne jest dla mnie podejście partnerskie, nawet nie w samej warstwie komunikacyjnej, ale i w zaangażowaniu, wzajemnej ciekawości, odkrywania siebie i drugiej osoby, dawanie prawa do różnorodności. Zaś w życiu dbam o to, by kierować w nim sobą tak, by tworzyć piękne relacje, poszerzać możliwości, odkrywać i zachwycać się światem, ludźmi.

Tomasz Waleczko – doświadczenie:

Jestem z wykształcenia psychologiem (Uniwersytet Opolski), skończyłem także studia podyplomowe z zakresu Poradnictwa psychologicznego i Interwencji kryzysowej WSKZ, Terapii małżeńskiej i par WSKZ, Podyplomowe Studium socjoterapii i treningu interpersonalnego w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym i Ewaluację programów społecznych na Uniwersytecie Warszawskim.  

Jestem absolwentem i przez wiele lat byłem trenerem w Szkole Trenerów i doradców biznesowych Pracowni Psychologicznej Elżbiety Sołtys oraz w Akademii treningu interpersonalnego tejże Pracowni. 

Mam uprawnienia Trenera Treningu Interpersonalnego II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Master Trainer Braincore. Jestem psychoterapeutą w trakcie szkolenia w 4,5 letniej Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego.  

Obecnie prowadzę zajęcia na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu, a także szkolenia, coaching i badania ewaluacyjne we własnym Instytucie Witelon. Zajmuję się interwencją kryzysową, wsparciem i badaniami ewaluacyjnymi w Mental Health Helpline, jestem specjalistą ds. R&D w obszarze wsparcia edukacyjnego przez AI w Brainelem.

Szkoleniowo pracuję z Instytucjami Kultury, Organizacjami pozarządowymi, Oświatą, Biznesem i Studentami. Główne obszary to komunikacja, radzenie sobie ze stresem, praca w zespole, rozwój kompetencji interpersonalnych i osobistych.

Indywidualnie prowadzę terapię z osobami w kryzysie, z trudnościami w relacjach, obniżoną samooceną, zaburzeniami afektywnymi i zaburzeniami osobowości.

W Łódzkiej Szkole Gestalt Tomasz Waleczko odpowiedzialny jest za zajęcia dokształcające dla studentów niebędących psychologami.