Etap I - Program roku rozwojowego Łódzkiej Szkoły Gestalt. Metoda doświadczeniowa polegająca m.in. na pracy własnej w procesie grupowym.  

Przedstawiamy Pańsku jak wygląda Etap I i Program roku rozwojowego Łódzkiej Szkoły Gestalt. Rok Rozwojowy w Łódzkiej Szkole Gestalt jest pierwszym etapem czteroletniego kursu psychoterapii. Ma charakter doświadczeniowy i polega na pracy własnej w procesie grupowym.   

Etap I – Program roku rozwojowego Łódzkiej Szkoły Psychoterapii Gestalt

Rok Rozwojowy – zajęcia nr 1.

Grupa otwarcia: trening interpersonalny z elementami psychoedukacji i integracji wprowadzający w filozofię myślenia Gestalt (40 h)

Trening interpersonalny to szczególne doświadczenie procesu grupowego, którego celem jest integracja, obserwowanie siebie w relacjach z innymi Uczestnikami, badanie swoich odczuć w różnych rodzajach i fazach kontaktu (w tym także w oporze), otrzymywanie informacji zwrotnej od innych osób, eksperymentowanie w bezpiecznych warunkach z wchodzeniem w głębszy kontakt, dzielenie się osobistymi przeżyciami, budowanie więzi. Trening zawiera elementy psychoedukacji mającej na celu trenowanie sposobu komunikacji, która umożliwia nawiązanie kontaktu z drugą osobą. Jest to niejako nauka języka, którym przez najbliższe miesiące Uczestnicy będą się ze sobą porozumiewać tak, aby doświadczyć jak najpełniej i z największą możliwą świadomością procesu grupowego. Zajęcia są również poświęcone poznaniu się Uczestników i wstępnej integracji grupy. 

Podczas zajęć poza doświadczaniem procesu grupowego dowiesz się:
 • jak się komunikować wprost
 • jak udzielać informacji zwrotnej 
 • jak wyrażać swoje potrzeby i oczekiwania w sposób precyzyjny i z zadbaniem o granice własne i drugiej osoby

Dowiesz się także:
 • czym jest/czym się wyróżnia filozofia myślenia Gestalt, jakie są podstawowe założenia:
  • świadomość,
  • kontakt,
  • bycie tu i teraz. 

Poznasz także swoich współtowarzyszy podróży na roku rozwojowym.

Rok Rozwojowy – zajęcia nr 2.

Historia i korzenie Gestalt – Istota/założenia teorii Gestalt, historia Gestaltu/korzenie, filozoficzne tło

Uczestnicy w praktyczny, doświadczeniowy sposób poznają korzenie, źródła i filozoficzne podstawy Gestaltu. Celem warsztatu jest poczucie przez Uczestników istoty nurtu Gestalt, zapoznanie się z najważniejszymi pojęciami, nazwiskami twórców, „posmakowanie”, „dotknięcie” metody.  

Podczas warsztatu:
 • poznasz nazwiska i zapoznasz się z dorobkiem twórców Gestaltu
 • dowiesz się o filozoficznych korzeniach Gestaltu takich jak: antropologia, psychoanaliza, egzystencjalizm, fenomenologia, filozofie wschodnie i żydowskie korzenie, psychologia postaci
 • dowiesz się jak istotna jest w Gestalcie praca z ciałem i sztuka 

Literatura:

 1. „Fritz Perls” Clarkson Petruska, Jennifer Mackewn
 2. „Holizm w ujęciu psychoterapii Gestalt”, Sylwia Kowalska [w:]<http://bibliotekagestalt.pl/2021/01/03/kowalska-sylwia-holizm-w-ujeciu-terapii-gestalt-tekst/>
 3. „Pomoc psychologiczna w ujęciu Gestalt” Charlotte Sills, Sue Fish, Phil Lapworth
 4. „Między psychologia, psychoterapią i filozofia praktyczną. Poszukiwanie autentycznego życia w nurcie Gestalt” Mariola Paruzel-Czachura

Rok Rozwojowy – zajęcia nr 3.

Najważniejsze pojęcia w teorii Gestalt: Świadomość (w tym Świadomość wewnętrzna, zewnętrzna, pośrednia), teoria pola Kurta Lewina, figura/tło

Podczas warsztatu zapoznasz się z tym, czym jest: 
 • świadomość w tym: świadomość wewnętrzna, zewnętrzna i pośrednia jako narzędzia do oglądania tego, co niesie kontakt,
 • teoria pola (po co i jak obserwować pole, jak czerpać z pola informacje o sobie, o drugim człowieku o tym, co wspólne),
 • figura i tło jako zasadnicza rama strukturyzująca pracę.

Literatura:

 1. „Fritz Perls” Petrūska Clarkson
 2. „Teoria i praktyka Terapii Gestalt” Jerzy Mellibruda
 3. „Fenomen” Holizm w ujęciu terapii Gestalt – Sylwia Kwiatkowska; s.51 <http://bibliotekagestalt.pl/dokumenty/Refleksje-o-Teorii-Pola.pdf>
 4. „Co się do licha ze mną  dzieje?! Gestaltowskie podejście do psychopatologii” Frans Meulmeester [w:] <https://drive.google.com/file/d/1dJQu6ic2lEDzOMT3LpQ6y-10GsziJ0X2/view>

Rok Rozwojowy – zajęcia nr 4.

Najważniejsze pojęcia w teorii Gestalt cd.: cykl doświadczania/cykl samoregulacji

Podczas warsztatu Uczestnicy doświadczają w sposób świadomy tego, jak wchodzą w kontakt ze środowiskiem i samym sobą, jak zaspokajają potrzeby, jak się regulują. Odkrywają także, jaki rodzaj trudności towarzyszy im w tych procesach. Zajęcia są oparte na modelu cyklu Josepha Zinkera, który wyróżnia takie etapy cyklu samoregulacji jak: wrażenie, świadomość, mobilizacja, działanie, kontakt (zaspokojenie potrzeby), asymilacja, wycofanie. 

W trakcie warsztatu dowiesz się:
 • czym jest cykl samoregulacji
 • czym są kolejne etapy cyklu
 • poznasz doświadczeniowo każdą z faz i jej znaczenie dla Ciebie i Twojego sposobu wchodzenia w kontakt 

Literatura:

 1. Joseph Zinker „Proces twórczy w psychoterapii Gestalt”, Jacek Santorski & Co Warszawa 1991
 2.  Ch. Sills, S. Fish, P. Lapworth “Pomoc psychologiczna w ujęciu Gestalt”, Instytut Psychologii Zdrowia 1999
 3. “Sekwencja kontaktowania: absurdalnie krótki opis typowego modelu”, Dan Bloom [w:]<http://bibliotekagestalt.pl/2021/01/15/bloom-dan-sekwencja-kontaktowania-absurdalnie-krotki-opis-typowego-modelu-tekst/>

Rok Rozwojowy – zajęcia nr 5.

Podstawowe pojęcia teorii Gestalt cd.: Mechanizmy budowania/unikania kontaktu

Każdy człowiek wchodzi w kontakt w swój własny, unikalny sposób. Przez lata (najczęściej nieświadomie) wypracowuje schematy, które pomagają w kontakcie zarówno z drugim człowiekiem, jak i z własnym doświadczeniem. To, co kiedyś (w dzieciństwie) było użyteczne i pomagało radzić sobie w tych procesach, najczęściej obecnie (w życiu dorosłym) wymaga modyfikacji związanej z uświadomieniem sobie zmian w warunkach swojego funkcjonowania. 

Podczas warsztatu odkryjesz i zbadasz czym są:
 • mechanizmy budowania/unikania kontaktu takie jak:
  • introjekcja,
  • retrofleksja,
  • projekcja,
  • profleksja,
  • konfluencja,
  • defleksja,
  • egotyzm.  

Literatura:

 1. „Teoria i praktyka Terapii Gestalt” Jerzy Mellibruda
 2. Czasopismo Gestalt – “Mechanizmy unikania kontaktu” Jacek Pierzchała
 3. „Gestalt sztuka kontaktu” Serge Ginger
 4. „Terapia Gestalt“ S. Perls Frederick
 5. ”Gestalt Therapy, (100 Key Points)”, Dave Mann, 2010

Rok Rozwojowy – zajęcia nr 6.

Podstawowe pojęcia teorii Gestalt cd.: kreatywne ja

W Gestalcie mówi się, że człowiek doświadcza zmiany w taki sposób, że coraz bardziej staje się sobą (paradoksalna teoria zmiany). Dzieje się to, gdy w pełni uruchamiamy nasze kreatywne ja. Czujemy wtedy największą satysfakcję z życia, ponieważ realizujemy swoje pragnienia i potrzeby. Kreatywne ja to coś w rodzaju „żywego” ja. Zwykle jednak jest tak, że w ciągu życia nabywamy pewnych usztywnień/blokad, które uniemożliwiają lub utrudniają bycie w pełni kreatywnym/”żywym”. 

Podczas warsztatu będziesz miał możliwość:
 • przyjrzeć się 10 blokadom, które utrudniają żywy/twórczy kontakt ze środowiskiem
 • poczuć czym jest kreatywne ja i twórcze przystosowanie 

Literatura:

1. Joseph Zinker „Proces Twórczy w psychoterapii Gestalt”, Jacek Santorski & Co Warszawa 199


Rok Rozwojowy – zajęcia nr 7.

Relacja terapeutyczna, kontakt graniczny, podstawowe umiejętności terapeutyczne w terapii Gestalt

Terapia Gestalt jest procesem dziejącym się w czasie pomiędzy terapeutą a Klientem w szczególnej relacji. W relacji tej, jak w tańcu, współistnieją dwie osoby spotykające się na granicy kontaktu, czyli tam, gdzie „kończy się” jedna i „zaczyna się” druga osoba.  

Podczas warsztatu dowiesz się/doświadczysz:
 • czym jest kontakt
 • czym jest współistnienie na granicy kontaktu a także
 • zrozumiesz czym jest współtworzenie jakości w relacji (co wnosi jedna osoba, co druga, z co jest wspólne)
 • poćwiczysz podstawowe umiejętności komunikacyjne, które ułatwiają/umożliwiają bycie z drugim człowiekiem. 

Literatura:

 1. „Teoria i praktyka Terapii Gestalt” Jerzy Mellibruda
 2. „Psychoterapia Gestalt” Victor Chu
 3. „Gestalt sztuka kontaktu” Serge Ginger
 4. „Podaj dłoń” D.W. Johnson, (1992) Warszawa: Wyd. PTP

Rok Rozwojowy – zajęcia nr 8.

Praca z ciałem, praca z oddechem w Gestalcie

Ucieleśnione ja to ja zaklęte w ciele. W psychoterapii Gestalt czucie ciała/czucie ciałem jest jednym z najważniejszych narzędzi do eksplorowania kontaktu z drugim człowiekiem.

Podczas warsztatu popracujesz nad:
 • zwiększaniem świadomości ciała (oddechu, ruchu, gestów, czucia wrażeń z ciała) w kontakcie z drugim człowiekiem,
 • umiejętnością obserwacji ciała drugiego człowieka (ruchu, gestów, postawy, budowy, oddechu), jako źródła informacji o nim,
 • doświadczanie cielesnego self na granicy kontaktu, podmiot i przedmiot kontaktu,
 • ja cielesnym jako procesem rozwojowym, 
 • rozpoznawaniem napięć w ciele jako źródła informacji o „ja”, powiązanie ich z historią życia, rozumieniem dolegliwości ciała w kontekście emocjonalnego/relacyjnego cierpienia

Literatura: 

 1. Kepner, J. I. (1991). Ciało w procesie psychoterapii Gestalt. Pusty Obłok. 
 2. Ginger, S., Drabik, W., & Zaleska-Stolzman, M. (2004). Gestalt-sztuka kontaktu. Wydaw. Jacek Santorski & Company 
 3. Marzena Barszcz, „Psychoterapia przez ciało”

Rok Rozwojowy – zajęcia nr 9.

Człowiek w środowisku: ekologia w Gestalcie

Ekologia to nauka o związkach między organizmami, w tym między ludźmi i ich środowiskiem. Człowiek jest częścią większej całości, którą jest jego środowisko. Zwiększając własną świadomość w rozwoju osobistym człowiek poszerza świadomość własnego wpływu i wymiany między nim samym a tym, co go otacza. Warsztat ukazuje kilka aspektów gestaltowej filozofii w aspekcie ekologii.

Dowiesz się:
 • jak koncentracja na tu i teraz jest spójna z naturą
 • co oznacza wpływ środowiska na człowieka i współtworzenie środowiska przez jednostkę i jak się to toczy w nieustannej wymianie
 • jak dążenie do równowagi w naturalnych procesach współgra z dążeniem do równowagi człowieka jako osoby w całej różnorodności jego doświadczenia
 • uświadomisz sobie, że życie jako proces przenikający Ciebie i naturę jest jednym i tym samym.

Literatura:

 1. Przynależność. Jak odnaleźć drogę do domu, Toko-pa Turner, 2022
 2. Gestalt Therapy, Perls, Hefferline, Goodman, 1951
 3. Fritz Perls (Kluczowe postacie w serii Doradztwo i Psychoterapia), Clarkson, Mackewn, 2008
 4. Gestalt – Sztuka kontaktu, Serge Ginger, 2004

Rok Rozwojowy – zajęcia nr 10.

Podsumowanie roku rozwojowego, pożegnanie, asymilacja

Warsztat zamykający Rok Rozwojowy Szkoły Gestalt. Uczestnicy podsumowują, domykają, asymilują doświadczenie własnej pracy rozwojowej ostatnich miesięcy. Świadomie żegnają się także z współuczestnikami swojej grupy i przygotowują się do podjęcia decyzji dotyczącej kontynuacji nauki w szkole psychoterapii na II etapie.