Gestalt – Łódzka Szkoła Psychoterapii Gestalt - jest jedną z najbardziej popularnych metod wywodzących się z psychologii humanistycznej.

Gestalt, będąca jedną z wiodących metod psychoterapeutycznych, wywodzi się z bogatego dziedzictwa psychologii humanistycznej. Pojawiła się na scenie terapeutycznej w 1951 roku za sprawą publikacji „Terapia Gestalt” autorstwa Fritza Persla, stanowiąc przełomowe dzieło. Przyczyniło się ono do rozwoju nowego podejścia do pracy z ludzkim umysłem i emocjami.

Jak powstał nurt?

Fritz Perls, twórca nurtu Gestalt, inspirowany był różnorodnymi prądami myślenia, takimi jak psychoanaliza, holizm, psychologia postaci oraz behawioryzm. Jego wkładem było nie tylko wykorzystanie tych różnorodnych perspektyw, ale przede wszystkim stworzenie całościowego podejścia, które postrzega człowieka jako nieodłączną część otaczającego go świata, a terapię jako proces integracji tego postrzegania. Oznacza, że celem psychoterapii Gestalt jest pomoc klientowi w zrozumieniu i zaakceptowaniu różnorodnych aspektów jego doświadczeń życiowych oraz połączeniu ich w spójną całość. Poprzez eksplorację tych doświadczeń, klient może lepiej zrozumieć swoje:

  • potrzeby,
  • pragnienia
  • ograniczenia,

co pozwala mu bardziej świadomie reagować na sytuacje życiowe i podejmować bardziej autentyczne działania.

Po ponad 70 latach od powstania „Terapii Gestalt”, w listopadzie 2022 roku, książka ta doczekała się polskiego tłumaczenia i jest już dostępna w sprzedaży. Tłumaczenie „Terapii Gestalt” stanowi znaczący krok w historii tej metody w Polsce. Otwiera ono drzwi do lepszego zrozumienia i praktykowania tego nurtu psychoterapii w naszym kraju.

Jest to wydarzenie istotne nie tylko dla środowiska terapeutycznego, ale również dla szerokiego grona osób zainteresowanych psychologią i rozwojem osobistym. Dzięki tłumaczeniu „Terapii Gestalt”, polskojęzyczni czytelnicy mogą poznać kluczowe koncepcje, techniki i narzędzia tej terapii. Dzięki nim mogą przyczynić się do własnego rozwoju i zrozumienia ludzkiej psychiki.

Wydanie polskiego tłumaczenia tej książki przypomina nam o dziedzictwie Fritza Persla oraz o ciągłej aktualności i wartości Gestaltu w kontekście współczesnych wyzwań psychologicznych i społecznych. To także okazja do pogłębienia wiedzy na temat metody Gestalt i jej potencjalnego wpływu na nasze życie, a także relacje z innymi.

MODLITWA GESTALT

“Ja to Ja, Ty to Ty.
Ja jestem odpowiedzialny za moje życie, Ty za Twoje.
Nie jestem na tym świecie, by spełniać Twoje oczekiwania. 
ani Ty, by spełniać moje.
Jeśli nasze drogi się skrzyżują to wspaniale,
ale jeśli tak się nie stanie, to każdy z nas będzie kroczył swoją własną ścieżką.
Bo nie będę kochał mnie samego, jeśli zdradzę mnie samego dla ciebie,
ani nie pokocham cię, jeśli będziesz taki, jak ja chcę, a nie taki jaki naprawdę jesteś.
Ja to Ja, Ty to Ty”.

Fritz Perls