Gestalt jest jednym z nurtów w psychoterapii. Jest metodą humanistyczno – doświadczeniową powstałą w drugiej połowie XX wieku, a jej założycielem jest Fritz Perls. Rok 1951 uznawany jest za narodziny psychoterapii Gestalt. To wtedy ukazała się pierwsza książka Fritza Perlsa pt.: “Terapia Gestalt”.  Fritz Perls tworząc tę metodę, korzystał z wielu źródeł tj. psychoanalizy, egzystencjalizmu, holizmu, psychologii postaci, behawioryzmu, ale też filozofii Wschodu. Z połączenia tych motywów powstał Gestalt, który ujmuje człowieka w sposób całościowy.

Gestalt jako metoda psychoterapii

Gestalt jest jedną z najbardziej popularnych metod w pracy z trudnościami psychicznymi. Jest skuteczną metodą leczenia depresji, zaburzeń lękowych, nerwic, fobii itp. Ponadto, pozwala wejść w głąb siebie, a to z kolei jest pomocne w rozwinięciu swojego potencjału, jak również służy lepszemu samopoznaniu. Jej założeniem jest poszerzenie samoświadomości, co pozwala klientom terapeutycznym uporać się z przeżywanym kryzysem, a w dalszej perspektywie, przejąć kontrolę nad własnym życiem.

Dekalog Gestalt wg Claudio Naranjo:

 1. Żyj teraz – zwracaj uwagę bardziej na teraźniejszość, niż przeszłość i przyszłość.
 2. Żyj tutaj – zajmij się tym, co jest obecne, a nie tym, czego nie ma.
 3. Doświadczaj siebie i akceptuj siebie takiego, jakim jesteś.
 4. Przestań niepotrzebnie myśleć – zamiast tego patrz i smakuj, postrzegaj środowisko takim, jakie ono jest i z takim nawiązuj kontakt.
 5. Wyrażaj siebie – nie manipuluj, nie tłumacz, nie uzasadniaj, nie osądzaj.
 6. Poddaj się przeżywaniu nieprzyjemności i bólu, tak jak poddajesz się przeżywaniu przyjemności. Nie ograniczaj swojej świadomości.
 7. Nie akceptuj żadnego “powinienieś” z wyjątkiem tego, co naprawdę Twoje.
 8. Weź pełną odpowiedzialność za swoje czyny, uczucia i myśli.
 9. Bądź sobą i pozwól być sobą innym.
 10. Otwórz się na zmianę i rozwój – zachowaj gotowość do eksperymentowania, by napotkać nowe sytuacje.

Formy psychoterapii

Gestalt jest bliski koncepcji Rogersa tj. terapii skoncentrowanej na kliencie. W Gestalcie najważniejszy jest klient i podążanie za nim. Jest nurtem skupionym na relacji z drugim człowiekiem. Dostępnych jest kilka form psychoterapii Gestalt:

 • Psychoterapia indywidualna – w relacji TERAPEUTA – KLIENT
 • Psychoterapia grupowa – indywidualna praca na tle grupy przy wsparciu psychoterapeuty
 • Psychoterapia par – praca nad relacją w związku przy wsparciu psychoterapeuty