• Temat:Jak opowiadamy historie naszego życia? Terapeutyczne konstruowanie narracji - praca terapeutyczna w ujęciu Gestalt
 • Prowadzący:Marten Bos
 • Organizator:Lena Grigoryeva
 • Termin:28 kwietnia 2024 00:00 - 12 listopada 2024 00:00
 • Dni warsztatu:Niedziela, poniedziałek, wtorek
 • Ilość godzin:każde spotkanie to 20 godzin szkoleniowych
 • Miejsce:Siedziba Łódzkiej Szkoły Gestalt, ul. Piotrkowska 125, Łódź
 • Cena:900 zł
 • Płatność:900 złotych/cykl spotkań - (Płatność na numer konta bankowego lub przez konto PayPayl - Szczegóły w treści wydarzenia)
 • Język:Angielski
 • Tłumaczenie:Tłumaczenie symultaniczne na język rosyjski
 • Dla kogo:Projekt współfinansowany ze środków EAGT: skierowany do gestaltystów z Białorusi i Ukrainy
 • Grupa:min 8/max 18

Marten Bos – Cykl warsztatowy: konstruowanie historii życia w ujęciu Gestalt 

Projekt współfinansowany ze środków EAGT: skierowany do gestaltystów z Białorusi i Ukrainy

Mamy przyjemność zaprosić kolegów z Białorusi i Ukrainy, którzy musieli opuścić swoje gabinety i domy w swoich rodzinnych krajach, do naszej przestrzeni. Będą oni mogli poznać nową wersję skutecznego narzędzia terapeutycznego w praktyce Gestalt, opartego na konstruowaniu opowieści o własnym życiu, i uzyskać profesjonalne wsparcie. Jest to unikalna metoda pracy stworzona przez Martena Bosa, w ciągu lat jego międzynarodowego nauczania i praktyki, w której wykorzystuje on tzw. „Karty różnorodności”.

Wiele lat temu Marten Bos zainspirował się teorią intersekcjonalności i zaciekawił się w jaki sposób my, terapeuci, możemy wspierać osobę, wykorzystując historię życia klienta w równościowy i inkluzywny sposób. Metoda ta opiera się na świadomości, jak wspierać siłę naszej różnorodności, naszego unikalnego zasobu energii w życiu. Marten zauważył, że dzielimy się naszymi historiami życiowymi na bardzo różne sposoby, ale nie każda historia zajmuje tyle samo miejsca.

Marten opracował swoją wersję odkrywania wyjątkowości każdej osoby – poprzez opowiadanie historii życia, wspierając proces samopoznania kartami różnorodności. Postrzega on wszystkie dziedziny życia poprzez pryzmat historii życia .

“Karty różnorodności” to jedna z wersji kart metaforycznych wspierających osobę w jej/jego poszukiwaniach w terapii, superwizji, nauczaniu. Zestaw kart różnorodności składa się z 9 kart formatu A4 (8 reprezentuje tematy najczęściej wspominane w definiowaniu siebie na różnych i wzajemnie powiązanych warstwach naszej tożsamości, 1 jest pusta). Marten podzieli się teorią i nauczy, jak wykorzystać ją w praktyce.

Metody te są bardzo skuteczne w pracy z takimi tematami jak relacje, wszelkie kryzysy, także te związane z przechodzeniem rozwojowych progów życia, z traumą, i wszystkim, co związane z potrzebą twórczego przystosowania się do nowego środowiska.

Warsztaty opierają się na teorii pola.

 • 28.04-30.04 Teoria intersekcjonalności w podejściu Gestalt
 • 16.09-18.09 Praca z kreowaniem narracji o życiu jako narzędzie terapeutyczne
 • 10.11-12.11 Wykorzystanie Kart różnorodności w praktyce terapeutycznej

Marten Bos uczy swojej metody na całym świecie w instytutach Gestalt w Holandii, Bułgarii, Ukrainie, Finlandii, Polsce. Posiada także szerokie doświadczenie w pracy z migrantami.

Marten Bos – Cykl warsztatowy: konstruowanie historii życia w ujęciu Gestalt – o prowadzącym:

Marten Bos, terapeuta i superwizor EAGT, trener Holenderskiego Instytutu Gestalt (NSG).

Płatność:

Koszt uczestnictwa: 900 złotych/3 spotkania – Projekt współfinansowany ze środków EAGT: skierowany do gestaltystów z Białorusi i Ukrainy

 • Płatność przez PayPal tutaj: https://paypal.me/lodzkaszkolagestalt?country.x=PL&locale.x=pl_PL
 • Lub na rachunek bieżący: 63 2490 0005 0000 4500 7551 4132 AliorBank, Swift ALBPPLPW, IBAN 63 2490 0005 0000 4500 7551 4132 (KM Studio, Marcin Ślifirski).

 

Projekt “Re-connection to Life: Support to Gestalt Practitioners in Exile through training and networking” jest finansowany przez EAGT.

Jego założenia:

przyczynienie się do kreatywnego dostosowania się do nowego środowiska w czasach kryzysu i podatności na zagrożenia oraz zapewnienie wsparcia w znalezieniu zasobów w zawodzie i filozofii gestalt; wzmocnienie sieci/wsparcie procesów integracji poprzez podnoszenie świadomości wśród europejskich kolegów na temat doświadczeń, przez które migranci na uchodźstwie przechodzą jako specjaliści, uzyskanie wspólnoty poprzez dzielenie się i uczenie się.                                                 

Cele:

zapewnienie przestrzeni do eksploracji i wsparcia poprzez prowadzenie warsztatów w Polsce; znalezienie instytutów gestalt gotowych do zgłębiania doświadczeń kolegów żyjących na wygnaniu i zorganizowanie spotkań dzielenia się w formacie warsztatów “wojna i nie tylko – perspektywa gestaltysty” / do prowadzenia przez zainteresowane instytuty gestalt w Europie; – stabilizacja osób zajmujących się gestalt na uchodźstwie poprzez organizowanie wykładów online i warsztatów eksploracyjnych dla osób z Europy zajmujących się gestalt i migrantów na uchodźstwie w celu znalezienia wspólnych płaszczyzn (teoria gestalt i praktyka);

Zapisz się
Zostały tylko 4 miejsca
Dokument sprzedaży dla:
* - Pola oznaczone czerwoną gwiazdką są wymagane