Program Szkoły Gestalt zawiera wszystkie poniższe zagadnienia wymagane do certyfikacji przez Stowarzyszenie EAGT.

TEMAT 1: HISTORIA I KORZENIE TERAPII GESTALT:

 Filozofia; antropologia; psychoanaliza; egzystencjalizm; fenomenologia; teoria Gestalt; filozofie wschodnie, żydowskie korzenie GT, praca z ciałem, sztuka, radykalne filozofie społeczne.

TEMAT 2: TEORIA TERAPII GESTALT:

Pole organizm/środowisko; rozdzielczość figura/teren; twórcze dostosowanie; model zmiany w teorii paradoksalnej; autentyczność; kontakt-wycofanie. Cykl doświadczenia; teoria siebie; świadomość/świadomość; polaryzacje; opory/przerwy w kontakcie; proces terapeutyczny.

TEMAT 3: ORGANIZM CZŁOWIEKA I ŚRODOWISKO:

Teoria osobowości; zdrowie i choroba; rozwój dziecka i współczesne badania nad niemowlęciem; osoba w społeczeństwie, płeć i seksualność, wpływ globalnych zmian na jednostkę.

TEMAT 4: TECHNIKI TERAPII GESTALT:

Eksperyment; wzmocnienie; praca ze snem, praca na krześle, Praca ze sztuką, oddychanie, praca ze snem, itp.

TEMAT 5: DIAGNOZA: podejścia porównawcze.

Diagnoza różnicowa; DSM i ICD; diagnoza psychodynamiczna; Gestalt. Diagnoza fenomenologiczna

TEMAT 6: RÓŻNE TEMATY KLINICZNE:

Perspektywa Gestalt w psychopatologii; nerwica, psychoza, zaburzenia osobowości (borderline, narcyzm, zależny, histrioniczny, itp.), zaburzenia lękowe/nastroju/jedzenia/zaburzenia psychosomatyczne, uzależnienia itp.

TEMAT 7: DZIEDZINY I STRATEGIE ZASTOSOWANIA:

Indywidualne; par; rodziny; grupy; organizacji, społeczności terapeutyczne itp.

TEMAT 8: TERAPEUTA GESTALT W RELACJI TERAPEUTYCZNEJ

RELACJA: Gestaltowa perspektywa przeniesienia, przeciwprzeniesienia; dialog, kontakt, relacja Ja-Ty, współtworzenie kontaktu, inter-subiektywność… 

TEMAT 9: Prawa człowieka i odpowiedzialność społeczna 

Społeczne, kulturowe, polityczne i ekologiczne aspekty terapii w ogóle oraz ich implikacje dla terapeuty Gestalt. Odpowiedzialność terapeuty wobec indywidualnych klientów oraz wobec społeczności/środowiska, w którym praktykuje.

TEMAT 10: ZASADY I ZASTOSOWANIA ETYKI

Kodeks Etyczny EAGT, Komisja Etyczna, procedura składania skarg, implikacje etyki w sferze osobistej i zawodowej. Etyczne aspekty międzynarodowych zmian politycznych, etyczne implikacje rozwoju technologicznego (e-learning, e-superwizja, e-terapia) itp.

TEMAT 11: BADANIA W GESTALT

Metody badawcze w praktyce Gestalt, metody ilościowe/jakościowe, metody porównawcze, metody samoopisowe.