Superwizja jest procesem, w którym uczestnik szkolenia ma szansę na dyskusję i refleksję z doświadczonym Superwizorem.

Superwizja jest procesem, w którym uczestnik szkolenia ma szansę na dyskusję i refleksję z doświadczonym Superwizorem na temat jego doświadczeń w pracy klinicznej. Jest niezbędna, aby prawidłowo zrozumieć i poprowadzić proces psychoterapii. Rozpoczynając proces superwizyjny, superwizor ustala cele spotkań z superwizantem. Głównym celem superwizji jest dobro klienta psychoterapeutycznego. Zadaniem superwizora jest stworzenie przestrzeni tak, aby w komfortowych, bezpiecznych warunkach przyjrzał się swojej pracy z klientem, własnym odczuciom oraz obserwacjom w kontekście relacji psychoterapeuta – klient. Jest procesem edukacyjnym jak również jest centralnym procesem w szkoleniu psychoterapeutów. Terapeuta dzięki superwizji poszerza samoświadomość co znacząco wpływa na jakość jego pracy zawodowej.

Cele superwizji:

 • Wsparcie uczestników szkolenia w ich rozwoju zawodowym jako terapeutów Gestalt, łącząc teorię z praktyką, 
 • Zmniejszenie ryzyka prowadzenia psychoterapii metodą prób i błędów,
 • Wyjaśnienie kwestii związanych z przeniesieniem, 
 • Danie upustu lękom, emocjom i dyskusja na temat spostrzeżeń,
 • Uczenie się przyjmowania odpowiedzialności. 

Superwizja w Łódzkiej Szkole Gestalt

Superwizja grupowa odbywa w ramach szkolenia i obejmuje ok. 150 godzin. Za godzinę superwizji uznaje się 60 min w warunkach grupowych.

 • Superwizja to proces, w którym uczestnik szkolenia ma szansę na refleksję i dyskusję z doświadczonym Superwizorem na temat jego/jej doświadczeń w pracy klinicznej. Ma to na celu wspieranie uczestników szkolenia w ich rozwoju zawodowym jako terapeutów Gestalt, łącząc teorię z praktyką, wyjaśniając kwestie związane z przeniesieniem, dając upust lękom i ucząc się przyjmowania odpowiedzialności. 
 • Superwizja jest centralnym procesem w szkoleniu terapeutów Gestalt.
 • Superwizja jest procesem edukacyjnym prowadzonym przez doświadczonego Superwizora Gestalt, akredytowanego przez EAGT lub PTPG.

Superwizja trenerska

Superwizja jest procesem, który ma również zastosowanie w doskonaleniu pracy trenerów. Nasza kadra regularnie uczestniczy w spotkaniach superwizyjnych, a celem tych spotkań jest:

 • Stworzenie możliwości pracy z własnymi ograniczeniami, które trenerzy mogą napotkać podczas pracy z grupami,
 • Rozwój własnego stylu pracy, 
 • Doskonalenie już posiadanych umiejętności ale też zdobywanie nowych,
 • Sprawdzenie jakości pracy trenerów.