Program godzinowy Łódzkiej Szkoły Gestalt – podany w godzinach szkoleniowych. Zajęcia, tematy, plan zajęć, harmonogram.

Program godzinowy Łódzkiej Szkoły Gestalt – podany w godzinach szkoleniowych.

PROGRAM GODZINOWY ŁÓDZKIEJ SZKOŁY GESTALT – ETAP I – ROK ROZWOJOWY

NR ZAJĘĆTEMATGODZINY SZKOLENIOWE
1.Grupa otwarcia: trening interpersonalny z elementami psychoedukacji i integracji  wprowadzający w filozofię myślenia Gestalt40
2.Historia i korzenie Gestalt Istota/założenia teorii Gestalt, historia Gestaltu/korzenie, filozoficzne tło20
3.Najważniejsze pojęcia w teorii Gestalt Świadomość (w tym Świadomość wewnętrzna, zewnętrzna, pośrednia), teoria pola Kurta Lewina, figura/tło20
4.Najważniejsze pojęcia w teorii Gestalt cd.: cykl doświadczania/cykl samoregulacji20
5.Podstawowe pojęcia teorii Gestalt cd.: Mechanizmy budowania/unikania kontaktu20
6.Podstawowe pojęcia teorii Gestalt cd.: kreatywne ja20
7.Relacja terapeutyczna, kontakt graniczny, podstawowe umiejętności terapeutyczne w terapii Gestalt20
8.Praca z ciałem, praca z oddechem w Gestalcie20
9.Człowiek w środowisku: ekologia w Gestalcie20
10.Podsumowanie roku, pożegnanie, asymilacja20
11.Praca w zespołach20
12.Praca indywidualna10
Łączna ilość godzin:250

PROGRAM GODZINOWY ŁÓDZKIEJ SZKOŁY GESTALT – ETAP II – ETAP SZKOŁY

Program godzinowy – Etap II Rok 1

NR ZAJĘĆTEMATGODZINY SZKOLENIOWE
1.Trening interpersonalny z elementami integracji40
2.Superwizja5
2.Praca z oporem wg Enrighta20
3.Superwizja5
3.Diagnoza – podejście porównawcze oraz psychopatologia20
4.Superwizja5
4.Teoria Self20
5.Superwizja5
5.Cykl doświadczenia20
6.Superwizja5
6.Mechanizmy wchodzenia w kontakt/style kontaktu20
7.Superwizja5
7.Proces terapeutyczny i struktura sesji terapeutycznej20
8.Superwizja5
8.Eksperyment w psychoterapii indywidualnej20
9.Superwizja5
9.Seksualność – praca własna20
10.Superwizja5
10.Superwizja – zaliczenie praktyki terapeutycznej20
11.Praca w zespołach20
12.Praca indywidualna10
Łączna ilość godzin:295

Program godzinowy – Etap II Rok 2

NR ZAJĘĆTEMATGODZINY SZKOLENIOWE
1.Superwizja5
1.Ucieleśnione ja20
2.Superwizja5
2.Człowiek w środowisku: rozwój człowieka w perspektywie Gestalt20
3.Superwizja5
3.Terapeuta Gestalt w relacji z Klientem20
4.Superwizja5
4.Seksualność w procesie terapeutycznym i w relacji terapeutycznej20
5.Superwizja5
5.Praca z osobami LGBTQ+ w Gestalcie20
6.Superwizja5
6.Perspektywa Gestalt w psychopatologii : zdrowie vs choroba20
7.Superwizja5
7.Perspektywa Gestalt w psychopatologii:  zaburzenia osobowości: borderline, narcyzm, schizoidalna20
8.Superwizja5
8.Perspektywa Gestalt w psychopatologii: zaburzenia nerwicowe i psychosomatyczne20
9.Superwizja5
9.Perspektywa Gestalt w psychopatologii: psychoza, depresja20
10.Superwizja5
10.Superwizja – zaliczenie praktyki terapeutycznej20
11.Praca w zespołach20
12.Praca indywidualna10
Łączna ilość godzin:280

Program godzinowy – Etap II Rok 3

NR ZAJĘĆTEMATGODZINY SZKOLENIOWE
1.Superwizja5
1.Praca ze snem20
2.Superwizja5
2.Metody badawcze w Gestalcie20
3.Superwizja5
3.Praca z adolescentem20
4.Superwizja5
4.Praca z parą20
5.Superwizja5
5.Praca z traumą20
6.Superwizja5
6.Praca Gestalt w obszarze uzależnień20
7.Superwizja5
7.Proces grupowy i eksperyment grupowy20
8.Superwizja5
8.Człowiek w środowisku: Praca ze stratą i żałobą20
9.Superwizja5
9.Praca ze wstydem20
10.Superwizja5
10.Zaliczenie30
11.Praca w zespołach20
12.Praca indywidualna10
Łączna ilość godzin:290