Szkoła Gestalt: Zapraszamy Cię do zapoznania się z ofertą proponowaną przez Łódzką Szkołę Gestalt. Pracujemy według standardów – EAGT.

O Szkole Gestalt w Łodzi

Zadaniem zespołu Łódzkiej Szkoły Gestalt jest całościowe przygotowanie uczestników szkolenia do pracy w zawodzie Psychoterapeuty Gestalt, spełniając przy tym wszystkie standardy Stowarzyszenia EAGT, pod które Szkoła podlega. Dzięki temu, uczestnik, po ukończeniu 4–letniego procesu kształcenia Łódzkiej Szkoły Gestalt, będzie mógł ubiegać się o Certyfikat EAGT (European Association for Gestalt Therapy). Szkolenie przebiega dwuetapowo:

Etap I rozwojowy – tzw. rok rozwojowy, przygotowujący do drugiego etapu. Jest wstępem do teorii i praktyki modalności Gestalt.

Etap II szkolny – 3-letni program nabywania kompetencji do pracy psychoterapeutycznej.

Wszystkie zajęcia w Łódzkiej Szkole Gestalt, zarówno na etapie rozwojowym jak i na etapie szkoły są ewaluowane.

Warunki przyjęć uczestników na dalszy etap szkolenia:

 • Ukończenie Etapu Rozwojowego w Łódzkiej Szkole Gestalt bądź w innej Szkole tej samej modalności,
 • Pozytywna decyzja komisji o przyjęciu po rozmowie kwalifikacyjnej – poprzedzającej Etap II Szkolny. O rozmowie kwalifikacyjnej, uczestnicy szkolenia będą informowani do kilku dni po zakończeniu Etapu Rozwojowego. O wyniku rozmowy uczestnik dowie się w ciągu 3 dni. Jeśli decyzja będzie negatywna, komisja przedstawi podwód decyzji oraz udzieli wskazówek, nad jakim obszarem należy jeszcze popracować. 

Warsztaty w Łódzkiej Szkole Gestalt

Oprócz naszego 4-letniego procesu kształecenia, oferujemy również różnorakie warsztaty dla psychoterapeutów, które są prowadzone przez gestaltystów z całego świata. Celem naszych warsztatów jest rozwój osobity oraz zawodowy terapeutów w poszczególnych tematach psychoterapii.

Po więcej informacji dotyczących naszych warsztatów zapraszamy na strone Warsztaty dla Psychoterapeutów.

Lista naszych aktualnych wydarzeń znajduje się na stronie Warsztaty Gestalt.

Szkoła Gestalt – Cele kształcenia

Ogólne:

 • Rozumienie i swobodne poruszanie się w ramach teorii psychoterapii Gestalt.
 • Nabywanie i rozwijanie umiejętności jako terapeuta Gestalt.
 • Poszerzenie samoświadomości i umiejętność zastosowania jej w praktyce psychoterapeutycznej i superwizji.
 • Świadomość własnego procesu stawania się terapeutą Gestalt.
 • Umiejętność krytycznej oceny teorii i praktyki Gestalt.
 • Budowanie postawy ciekawości i nastawienia na ciągły proces uczenia się i pogłębiania wiedzy oraz umiejętności w obszarze terapii Gestalt.
 • Zdolność do refleksji nad własną praktyką psychoterapeutyczną: gruntowanie własnych zasobów i praca nad ograniczeniami.
 • Budowanie postawy zaciekawienia rozwojem nurtu Gestalt, aktualizowanie wiedzy dotyczącej badań w obszarze teorii i terapii Gestalt.

Szczegółowe:

 • Rozumienie specyficznego tła teoretycznego psychoterapii Gestalt, z uwzględnieniem: wchodzenia w kontakt, granicy kontaktu, świadomości, fenomenologii, egzystencjalizmu, dialogu, teorii pola, paradoksalnej teorii zmiany, holizmu, perspektywy “tu i teraz”, teorii self, dynamiki figury i tła, sekwencji kontaktu, stylów kontaktu, zjawiska przeniesienia i przeciwprzeniesienia.
 • Umiejętność tworzenia warunków i współistnienia z Klientem w relacji terapeutycznej, z zamierzeniem bycia w pełni obecnym, ze świadomością własnych ograniczeń w byciu w relacji oraz z założeniem, że relacja ta jest równa (w sensie wartości przekonań, uczuć, spostrzeżeń terapeuty i Klienta).
 • Rozumienie na czym polega i umiejętność posługiwania się diagnozą, która nie jest opisem, lecz narzędziem organizującym własne przeżycia w kontakcie z klientem:
  • posługiwanie się diagnozą wewnętrzną/estetyczną, umiejętność rozpoznawania zakłóceń kontaktu, 
  • swobodne poruszanie się w systemach klasyfikacji DSM oraz ICD, głównie po to, by komunikować się z innymi specjalistami, krytyczne spojrzenie na te systemy ze świadomością ich wartości i zagrożeń, 
 • Rozumienie i umiejętność dostrzegania figur pojawiających się w polu, świadomość zarówno treści jak i procesu.
 • Nabycie umiejętności kontraktowania (budowanie celów, planów i strategii) na bazie rozumienia sytuacji klinicznej, umiejętność tworzenia hipotez, możliwości pracy, świadomość trudności, zagrożeń i faz terapeutycznych; świadome podejmowanie decyzji dotyczącej rozpoczęcia terapii z danym klientem.
 • Nabywanie wiedzy i kompetencji w zakresie settingu (dotyczącego formy – indywidualna, grupowa, par – czasu trwania i szczególnych warunków i ograniczeń podejścia Gestalt, a także w odniesieniu do granic własnych kompetencji).
 • Nabycie umiejętności dawania konkretnych, autentycznych i wspierających informacji zwrotnych. 
 • Umiejętność tworzenia i podtrzymywania przymierza terapeutycznego.
 • Umiejętność stosowania interwencji i technik specyficznych dla Gestaltu: świadomość, kontakt, eksperyment, dialog, metoda fenomenologiczna.
 • Rozumienie i umiejętność pracy ze zmianą, kryzysem i traumą.
 • Wiedza i umiejętność pracy w kierunku domykania procesu terapii.
 • Umiejętność współpracy z innymi specjalistami, w tym psychoterapeutami innych nurtów.
 • Świadomość i rozumienie standardów etycznych EAGT.
 • Umiejętność korzystania z superwizji i interwizji.
 • Rozwijanie wrażliwości na kwestie cywilizacyjne i kulturowe, w tym rozwijanie zainteresowań w obszarze różnorodności kulturowej, rasowej, płciowej, wiekowej, klasowej, dotyczącej niepełnosprawności. 
 • Rozumienie konieczności angażowania się w studiowanie badań z zakresu teorii i psychoterapii Gestalt.

Szkoła Gestalt – Certyfikat

Program szkolenia odpowiada standardom Towarzystw EAGT i PTPG, dlatego też nasi studenci, po ukończeniu pełnego, 4–letniego procesu szkoleniowego w zakresie Psychoterapii Gestalt oraz spełnieniu wymagań wymienionych stowarzyszeń, będą mogli ubiegać się o certyfikaty:

 • EAGT – European Association for Gestalt Therapy

                                              i/lub

 • PTPG – Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt

 Więcej informacji na temat obu stowarzyszeń znajdziesz w zakładkach EAGT i PTPG na naszej stronie.