Tematy zajęć i programy – ETAP II Szkolny – Łódzka Szkoła Psychoterapii Gestalt

Tematy zajęć – rok 1.

 1. Trening interpersonalny z elementami integracji 
 2. Historia i korzenie Gestalt, kodeks etyczny
 3. Diagnoza – podejście porównawcze oraz psychopatologia
 4. Teoria self 
 5. Cykl doświadczenia 
 6. Mechanizmy wchodzenia w kontakt/style kontaktu
 7. Proces terapeutyczny i struktura sesji terapeutycznej
 8. Eksperyment w psychoterapii indywidualnej 
 9. Praca z oporem wg Enrighta 
 10. Superwizja i zaliczenie praktyki terapeutycznej

Szczegółowy opis programu Roku 1 Drugiego Etapu Szkoły dostępny TUTAJ.

Tematy zajęć – rok 2.

 1. Ucieleśnione ja
 2. Człowiek a środowisko: rozwój człowieka w ujęciu Gestalt 
 3. Terapeuta Gestalt w relacji terapeutycznej z Klientem
 4. Seksualność w relacji terapeutycznej 
 5. Praca z osobami LGBTQ+
 6. Perspektywa Gestalt w psychopatologii: zdrowie vs choroba
 7. Perspektywa Gestalt w psychopatologii: zaburzenia osobowości – borderline, narcyzm, osobowość schizoidalna
 8. Perspektywa Gestalt w psychopatologii: zaburzenia nerwicowe i psychosomatyczne
 9. Perspektywa Gestalt w psychopatologii: psychoza, depresja
 10. Zaliczenie

Szczegółowy opis programu Roku 2 Drugiego Etapu Szkoły dostępny TUTAJ.

Tematy zajęć – rok 3.

 1. Praca ze snem 
 2. Metody badawcze w praktyce Gestalt
 3. Praca z adolescentem
 4. Praca z parą
 5. Praca z traumą
 6. Praca z uzależnieniami w Gestalcie
 7. Proces grupowy i eksperyment grupowy
 8. Praca z żałobą  
 9. Inne podejścia terapeutyczne a Gestalt: terapia systemowa, psychoanaliza, ujęcie poznawczo-behawioralne, inne nurty
 10. Zaliczenie

Szczegółowy opis programu Roku 3 Drugiego Etapu Szkoły dostępny TUTAJ.