Zapisy do Szkoły Gestalt przyjmujemy za pośrednictwem formularza, który dostępny jest na naszej stronie. Wypełnienie go jest niezbędne do pełnego zgłoszenia. Prosimy o dokładne zapoznanie się z procedurą zgłoszeń.

Zapisy do Szkoły Gestalt

Etap I

 • Zapisy przyjmujemy za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie Szkoły do którego należy dołączyć CV. 
 • Zapisy przyjmujemy również telefonicznie i mailowo, ale wtedy również należy dosłać formularz zgłoszeniowy oraz CV drogą mailową. 
 • Decyzję o przyjęciu, biuro wysyła w ciągu 1 dnia od wysłania zgłoszenia. 
 • Szkoła przygotowuje i wysyła umowę wraz z harmonogramem płatności. 
 • Wypełnioną i podpisaną umowę należy odesłać w terminie 7 dni od jej otrzymania. Za termin otrzymania umowy przez kandydata, uznajemy dzień wysłania umowy przez Szkołę.
 • Po upływie 7 dni uczestnik otrzymuje wiadomość ze Szkoły z prośbą potwierdzenia uczestnictwa. Jeśli wiadomość pozostaje bez odpowiedzi, Szkoła wykreśla kandydata z listy uczestników, przez co zwalnia miejsce dla innych zainteresowanych.

Etap II

 • Uczestnik ma możliwość przystąpienia do II Etapu szkolenia kiedy ukończył 1 etap szkolenia w Łódzkiej Szkole Gestalt bądź w innej Szkole tej samej modalności
 • Jeśli I Etap Szkoły był ukończony w innym Instytucie, niezbędne jest dosłanie zaświadczenia ukończenia I Etapu z podpisem jednostki szkolącej
 • Uczestnik przystępuje do rozmowy kwalifikacyjnej i otrzymuje pozytywny wynik rozmowy.
 • O rozmowie kwalifikacyjnej, uczestnicy szkolenia będą informowani do kilku dni po zakończeniu 1 etapu. 
 • O wyniku rozmowy uczestnik dowie się w przeciągu 3 dni roboczych. Jeśli decyzja będzie negatywna, komisja przedstawi podwód decyzji oraz udzieli wskazówek nad jakim obszarem należy jeszcze popracować.