Historia Gestalt opisana na stronie internetowej Łódzkiej Szkoły Psychoterapii Gestalt. Zapraszamy do zapoznania się z historią Gestalt

Historia Gestalt związana jest z twórcą psychoterapii Gestalt Fryderykiem Perlsem. Na historię powstania tego nurtu ogromny wpływ miała sytuacja rodzinna Perlsa, jego przeżycia, doświadczenia, ale też zamiłowanie do filozofii Wschodu, sztuki czy psychologii postaci. Wyróżnia się kilka grup czynników, które w sposób znaczący wpłynęły na kształtowanie się nurtu Gestalt:

Osobista historia Fryderyka Perlsa – historia Gestalt

Perls wychowywał się w niekochającej i nieszanującej się rodzinie. W wieku młodzieńczym uciekał z domu, wagarował. Wyrzucono go nawet z gimnazjum, pomimo że był bardzo zdolnym uczniem, ale jednak buntowniczym i aroganckim. W dorosłości zaś był spontaniczny i ciekawy świata. Był indywidualistą. Ponadto uwielbiał rywalizację i cechowała go zgorzkniałość.

Historia Gestalt – wpływy filozoficzne:

 • Egzystencjalizm:
  • Heideggera – mówiący o odpowiedzialności człowieka za podejmowane decyzje i heroizmie istnienia,
  • Bubera – mówiący o dialogu w spotkaniu “Ja-Ty”.
 • Fenomenologia Husserla – ludzkie doświadczenie “tu i teraz” jest niepowtarzalne i jednostkowe.
 • Holizm Bergsona – człowieka nie da się zredukować do pojedynczych aspektów. Ważne jest poznanie intuicyjne.
 • Filozofia Wschodu – której istotą są:
  • Integracja przeciwieństw,
  • Odrzucenie teoretyzowania,
  • Zgoda na przeżywanie uczuć i stanów emocjonalnych,
  • Znajdowanie odpowiedzi na pytania.

Założenia psychologiczne w obrębie psychologii postaci – historia Gestalt

Gestalt zakłada, że psychika człowieka nie składa się z elementów, a jest pewną całością. Perls czerpał wiedzę z psychologii postaci w zakresie percepcji figury i tła, domykania figury, efektu Zeigarnika (kończenie sytuacji, które nie zostały dokończone), wglądu. W teorii kurta Lewina bliska była mu koncepcja kontaktu granicznego i polaryzacji, natomiast w koncepcji Goldsteina – samoaktualizacja i samoregulacja w kontakcie z otoczeniem.

Psychoanaliza w historii Gestalt

Perls zgadzał się z założeniem, że na aktualne zachowanie danego człowieka ogromny wpływ mają nieprzepracowane przeżycia z okresu dzieciństwa oraz konflikty wewnętrzne. Z wieloma poglądami w psychoanalizie się jednak nie zgadzał i w opozycji budował założenia koncepcji Gestalt:

 • Nacisk na popęd głodu, a nie popęd seksualny
 • To co dzieje się “tu i teraz” jest istotniejsze niż analiza przeszłości
 • Akcent na rolę świadomości a nie nieświadomy dynamizm popędów
 • Pozwolenie sobie na naturalną i spontaniczną reakcję z klientem, a nie skupianie się na przeniesieniu i przeciwprzeniesieniu
 • Celem terapii jest zmiana zachowania, a nie jedynie rozumienie zachowania

Doświadczenia teatralne i psychodrama w historii Gestalt

Perls przejął z psychodramy zasady dramatyzacji i aktualizacji przeżyć z przeszłości, eksperymentowanie i zamianę ról, dialog i grupową formę terapii.