Szkoła Psychoterapeutów Gestalt - Zadaniem Szkoły jest przygotowanie uczestników do odpowiedzialnej i samodzielnej pracy psychoterapeutycznej.

Szkoła Psychoterapeutów Gestalt – Misją Szkoły jest zapewnienie uczestnikom kompleksowego przygotowania do prowadzenia odpowiedzialnej i niezależnej pracy psychoterapeutycznej. Łódzka Szkoła Gestalt oferuje wszechstronne przygotowanie zarówno teoretyczne, jak i praktyczne w tym obszarze, zgodne z wytycznymi Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Gestalt (EAGT), któremu podlega. Program kształcenia, trwający cztery lata, jest zaprojektowany tak, aby spełnić najwyższe standardy i wymagania EAGT. Po zakończeniu pełnego procesu edukacyjnego absolwent ma możliwość ubiegania się o certyfikat EAGT (European Association for Gestalt Therapy), co potwierdza jego kompetencje i umiejętności w zakresie terapii Gestalt.

Podczas kursu uczestnicy zdobywają nie tylko teoretyczną wiedzę, ale również praktyczne umiejętności niezbędne do efektywnej pracy terapeutycznej. Program skupia się na rozwijaniu świadomości, umiejętności komunikacyjnych oraz zdolności do pracy z klientem w kontekście terapii Gestalt. Dzięki temu absolwenci są przygotowani do skutecznego i profesjonalnego działania w obszarze psychoterapii Gestalt, spełniając wszelkie standardy zawodowe i etyczne.

Szkoła Psychoterapeutów Gestalt – co warto wiedzieć wybierając Szkołę Psychoterapii?

  • Czym charakteryzuje się dany nurt?
  • Czy założenia danego nurtu są zgodne z naszymi przekonaniami, wartościami?
  • Jakie są kryteria przyjęć do danej Szkoły?
  • Czy program spełnia standardy Stowarzyszenia danej modalności?
  • Czy ukończenie Szkoły daje pełne uprawnienia do wykonywania zawodu psychoterapeuty w danej modalności?
  • Jak wygląda system zaliczeń i egzaminów?
  • Czy ukończenie pełnego, czteroletniego szkolenia daje możliwość ubiegania się o certyfikat Stowarzyszenia, pod które podlega Szkoła Psychoterapeutów?
  • Jakie wymagania należy spełnić, aby móc w przyszłości ubiegać się o certyfikat?

Jeśli interesuje Cię praca w nurcie Gestalt, na tej stronie znajdziesz odpowiedzi na wszystkie powyższe pytania. Jeśli masz inne, chętnie na nie odpowiemy. Jesteśmy dostępni:

  • Telefonicznie: 575 591 555