Warsztaty dla psychoterapeutów pełnią kluczową rolę w rozwoju zawodowym i osobistym terapeutów. Oto kilka głównych korzyści, jakie mogą przynieść:

  • Rozwinięcie Edukacji: Warsztaty oferują możliwość pogłębiania wiedzy na temat nowych technik, metod i podejść terapeutycznych. Dzięki temu terapeuci mogą stale poszerzać swoje umiejętności i świadomość, co jest niezbędne w dynamicznie rozwijającym się środowisku terapeutycznym.
  • Rozwój Umiejętności Praktycznych: Warsztaty dla psychoterapeutów często obejmują praktyczne ćwiczenia, symulacje terapeutyczne i studia przypadków, które pozwalają terapeutom na praktyczne stosowanie nowych technik i umiejętności w kontrolowanym środowisku. To umożliwia im lepsze zrozumienie i opanowanie praktyki terapeutycznej.
  • Wsparcie Społecznościowe: Udział w warsztatach daje terapeutom możliwość nawiązywania kontaktów i wymiany doświadczeń z innymi profesjonalistami w dziedzinie psychoterapii. Tworzenie sieci wsparcia może być bardzo cenne, zarówno dla rozwoju zawodowego, jak i osobistego.
  • Samorozwój: Warsztaty często skupiają się także na rozwoju osobistym terapeutów, pomagając im zgłębiać własne procesy emocjonalne, przekonania i wzorce zachowań. To kluczowy element w budowaniu empatii, zdolności do współczucia i skutecznej relacji terapeutycznej.
  • Aktualizacja Wiedzy: Świat psychoterapii ciągle ewoluuje, pojawiają się nowe badania, teorie i techniki. Warsztaty pozwalają terapeutom na pozostanie na bieżąco z najnowszymi trendami i odkryciami w dziedzinie psychoterapii, co pozwala im na lepszą obsługę swoich klientów.

Podsumowując, warsztaty dla psychoterapeutów są nie tylko doskonałą okazją do doskonalenia zawodowego, ale także stanowią ważny element wsparcia dla terapeutów w ich osobistym rozwoju emocjonalnym.

Warsztaty dla psychoterapeutów w Łódzkiej Szkole Gestalt:

Pragniemy przedstawić Państwu wybrane warsztaty terapeutyczne organizowane w 2024 roku przez zespół naszej Szkoły we współpracy z znakomitymi gestaltystami z całego świata:

  1. Warsztat Gestalt: Praca ze stratą i żałobą – Małgorzata Cynker: Ten warsztat umożliwia terapeutom zgłębienie tematyki straty i żałoby, co może okazać się kluczowe w pracy z klientami doświadczającymi trudnych przejść życiowych. Poprzez ćwiczenia praktyczne i refleksję nad własnymi lękami przed śmiercią, uczestnicy będą mogli lepiej zrozumieć i wspierać swoich klientów w procesie żałoby.
  2. Gestalt w pracy z kryzysem i traumą – Tara Konrad, Larysa Didkovska, Ludmiła Batalina, Lena Grigorieva: Ten cykl warsztatów zapewnia praktyczne narzędzia i strategie dla terapeutów pracujących z osobami doświadczającymi traumy i kryzysu. Prowadzony jest przez praktyczki z historiami z pierwszej linii fortu inwazji rosyjskiej na Ukrainę. Program ten jest wyjątkowy również dla osób spoza Ukrainy, stanowiąc unikalną okazję do nauki od ekspertek, które zdobyły swoją wiedzę i umiejętności dzięki osobistym przeżyciom związanymi z traumą. Lecz przede wszystkim będzie to niezwykła okazja również do kontaktu z doświadczonymi osobami.
  3. Warsztat Gestalt: Praca ze złożoną traumą – Graham Colbourne: Ten warsztat skupia się na pracy z klientami doświadczającymi złożonych form traumy, takich jak przemoc, zaniedbanie czy brak bezpieczeństwa. Dla doświadczonych terapeutów jest to doskonała okazja do rozwinięcia swoich umiejętności i strategii terapeutycznych w obszarze pracy z traumą.
  4. Warsztat Gestalt: Praca terapeutyczna z tematem agresji – Peter Philippson: Ten kurs skupia się na eksploracji tematu agresji i jej różnych form. Istotą warsztatu jest badanie agresji, zarówno aktywnej, jak i pasywnej, twórczej i destrukcyjnej. Poprzez teoretyczne wykłady, praktyczne ćwiczenia i eksperymenty, uczestnicy będą mogli lepiej zrozumieć mechanizmy agresji, zarówno te indywidualne jak i kulturowe (szczególnie obecne w Polsce) oraz nauczyć się skutecznych strategii pracy z agresją własną jak i agresją Klientów.

Poza warsztatami dla psychoterapeutów, Łódzka Szkoła Gestalt oferuje również zajęcia rozwojowe takie jak:

także prowadzone przez certyfikowanych specjalistów.

Wszystko to oraz o wiele więcej informacji można znaleźć w naszej zakładce „Wydarzenia Gestalt„.