Kilka słów o nurcie Gestalt: Słowo Gestalt wywodzi się z języka niemieckiego i oznacza ono kształt, formę, postać lub figurę. Psychoterapia Gestalt jest metodą humanistyczno – doświadczeniową. Powstała w drugiej połowie XX wieku, a jej głównym założycielem jest Fritz Perls. Obecnie jest jedną z najbardziej popularnych na świecie metod skoncentrowanych na pracy z trudnościami psychicznymi. Jej głównym założeniem jest poszerzenie samoświadomości, a to z kolei umożliwia uporanie się z przeżywanym kryzysem, a w dalszej perspektywie, przejęcie kontroli nad własnym życiem.

W odróżnieniu od behawioryzmu, który charakteryzuje się odbieraniem bodźców z otoczenia, jak również psychoanalizy, której głównym założeniem jest istnienie nieświadomości, a człowiek jest zdeterminowany przez historię swojego życia, Gestalt jest nurtem skupiającym się na świadomości własnych emocji, uczuć, pragnień i doświadczeń płynących z ciała, dzięki czemu człowiek ma poczucie sprawczości. Zaczyna umiejętnie kierować swoim życiem i podejmować decyzje.

Filary nurtu Gestalt według Gary’ego Yontefa

W Psychoterapii Gestalt wykorzystuje się wiele technik, jak np. praca z ciałem, praca ze snem, eksperymenty czy psychodramy, jednak aby psychoterapię można było w pełni nazwać psychoterapią w nurcie Gestalt, należy równocześnie spełnić 3 istotne warunki. Poniżej wymieniamy 3 filary psychoterapii Gestalt według Gary’ego Yontefa.

 1. Metoda fenomenologiczna – ukazanie sytuacji taką jaką jest, co poszerza samoświadomość klienta. Terapeuta nie narzuca i nie ocenia sposobu postrzegania świata przez klienta.
 1. Dialog egzystencjalny – Skupienie się na tym co jest “tu i teraz”. Docenienie różnic w dialogu a nie podobieństw, co pozwoli na głębszą komunikację i ułatwi stworzenie wyjątkowej relacji. “Ja jestem ja, Ty jesteś Ty”.
 1. Teoria pola – wszystko czego doświadczamy odbywa się w dwóch planach, nazywanych figurą i tłem, które stanowią całość. Spełniona potrzeba przechodzi do tła i daje miejsce innej figurze.

O nurcie Gestalt i celach psychoterapii:

 • odblokowanie naturalnego procesu samoregulacji
 • przywrócenie poczucia odpowiedzialności i sprawczości
 • poszerzenie świadomości
 • „człowiek staje się tym, kim jest, a nie tym, kim chciałby być” – Fritz Perls
 • emocjonalne i cielesne odczuwanie – filozofia podejścia holistycznego
 • tworzenie relacji opartych na otwartości, dialogu i szacunku

Nurt Gestalt – w odniesieniu do założeń Jerzego Mellibrudy:

 • Terapeuta nie jest autorytatywny wobec klienta. Nie prowadzi, nie kieruje. Daje klientowi poczucie swobody, sprawczości, odpowiedzialności za siebie. 
 • Człowiek ma poczucie, że jest najważniejszy dla samego siebie.
 • Terapeuta nie interpretuje i nie wyjaśnia “dlaczego” ktoś zachował się w taki czy inny sposób. Jest w interakcji JA – TY. Jest obserwatorem i respektuje prawo klienta. Akceptuje w pełni przeżycia klienta.
 • Terapia Gestalt opiera się na eksperymentach. Klienci eksperymentują ze sobą, ale też odkrywają swoje możliwości. Uczą się podejmowania świadomych decyzji i dokonywania właściwych wyborów.