Kurs psychologii - dokształt dla studentów niebędących psychologami, prowadzone przez mgr D. Brzezicką i mgr T. Waleczko.

Kurs psychologii – dokształt to zajęcia uzupełniające wykształcenie dla studentów niebędących psychologami

Kurs psychologii – dokształt, zgodnie ze standardami EAGT, wymagany jest dla osób niebędących psychologami. Osoby bez wykształcenia psychologicznego lub pedagogicznego mogą być studentami Szkoły psychoterapii Gestalt, jednak w trakcie nauki potrzebują uzupełnić wiedzę o trzy przedmioty akademickie z zakresu psychologii.

Są to:

  • psychologia rozwojowa (w wymiarze 2 semestrów),
  • psychopatologia (w wymiarze 1 semestru) i
  • teorie osobowości (w wymiarze 1 semestru).

Łódzka Szkoła Gestalt pomaga w zrealizowaniu powyższych zajęć poprzez ich organizację w formie dodatkowych zjazdów w trakcie trwania szkoły – cztery dodatkowe weekendy (sobota – niedziela) poza harmonogramem zjazdów szkoły, dodatkowo płatne. Kurs psychologii będzie odbywał się w formie online i będzie prowadzony przez mgr Sławomira Prusakowskiego i mgr Tomasza Waleczko – psychologów, trenerów II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, pracowników Uniwersytetu SWPS posiadających uprawnienia do prowadzenia zajęć akademickich.