Zaliczenia i podsumowanie - Warunki ukończenia Etapów I i II oraz Egzaminu końcowego w Łódzkiej Szkole Psychoterapii Gestalt

Zaliczenia i podsumowanie w Łódzkiej Szkole Gestalt odbywają się przeważnie na ostatnich zjazdach końcoworocznych. Poniżej prezentujemy szczegółowe kryteria i ogólną formę kompozycji, w których odbywają się zaliczenia i podsumowanie.

Zaliczenie – Etap I Rok 0

Etap I – Rok rozwojowy, kończy się podsumowaniem dotychczasowego procesu szkoleniowego. Nie jest zakończony zaliczeniem czy egzaminem. Ostatnie zajęcia służą asymilacji doświadczeń podczas pracy na tym etapie szkolenia i pożegnaniu z uczestnikami grupy.


Zaliczenie – Etap II Rok 1

Zaliczenie polega na przeprowadzeniu wstępnej konsultacji z klientem, gdzie klientem zostaje osoba z grupy. Celem tego spotkania jest nawiązanie kontaktu oraz kontrakt. Sesja powinna trwać 50 minut.

Wymagana dokumentacja

Aby przystąpić do zaliczenia 1 roku, uczestnik szkolenia składa komplet dokumentów bezpośrednio do superwizora w terminie poprzedzającym zaliczenie roku tj. 9 zjazd:

 • Zaświadczenie o terapii własnej z podpisem terapeuty oraz ilością godzin,
 • Zaświadczenie o odbyciu stażu z podpisem instytucji w jakiej praktykuje wraz z ilością godzin – jeśli uczestnik ma już pisemną zgodę i praktykuje,
 • Zaświadczenie o dodatkowym treningu – jeśli uczestniczył – wraz z podpisem prowadzącego i ilością godzin,
 • Zaświadczenie o dodatkowych warsztatach wraz z podpisem osoby prowadzącej i ilością godzin, o ile uczestnik brał w takim udział.

Zaliczenie – Etap II Rok 2

Zaliczenie polega na przeprowadzeniu sesji terapeutycznej z klientem, gdzie klientem zostaje osoba z grupy. Celem tego spotkania jest wyłonienie figury oraz praca z figurą. Sesja powinna trwać 50 minut.

Wymagana dokumentacja

Aby przystąpić do zaliczenia 2 roku, uczestnik szkolenia składa komplet dokumentów bezpośrednio do superwizora w terminie poprzedzającym zaliczenie roku tj. 9 zjazd:

 • Zaświadczenie o terapii własnej z podpisem terapeuty oraz ilością godzin,
 • Zaświadczenie o odbyciu stażu z podpisem instytucji w jakiej praktykuje wraz z ilością godzin,
 • Zaświadczenie o dodatkowym treningu – jeśli uczestniczył – wraz z podpisem prowadzącego i ilością godzin,
 • Zaświadczenie o dodatkowych warsztatach wraz z podpisem osoby prowadzącej i ilością godzin, o ile uczestnik brał w takim udział,
 • Opis jednego procesu terapeutycznego z klientem indywidualnym. Czas trwania procesu nie może być krótszy niż 3 miesiące i powinien obejmować 12 spotkań z klientem.

Podsumowanie – Etap II Rok 3

Celem podsumowania jest sprawdzenie umiejętności uczestnika, które nabył podczas czteroletniego szkolenia w zakresie Psychoterapii Gestalt. Polega na przeprowadzeniu pełnej sesji psychoterapeutycznej z klientem, gdzie klientem jest wylosowana osoba z grupy. Sesja powinna trwać 50 min. Podsumowanie powinno łączyć teorię z praktyką. Sesja jest nagrywana i kasowana bezpośrednio po omówieniu. Komisja zaliczeniowa składa się z 3 osób: dwóch trenerów z kadry Szkoły oraz jednego trenera z zewnątrz. Uczestnicy poznają skład komisji ok. dwóch tygodni przed terminem podsumowania. W przypadku, kiedy podsumowany otrzyma negatywny wynik, ma możliwość przystąpienia do zaliczenia w kolejnym terminie. Termin podsumowania ustala Starszy Trener przy konsultacji z biurem. Zaliczenie jest dodatkowo płatne: 400 zł.

Wymagana dokumentacja

Aby przystąpić do zaliczenia, uczestnik szkolenia składa komplet dokumentów bezpośrednio do superwizora w terminie poprzedzającym egzamin tj. 9 zjazd:

 • Zaświadczenie o terapii własnej z podpisem terapeuty oraz ilością godzin,
 • Zaświadczenie o odbyciu stażu z podpisem instytucji w jakiej praktykuje wraz z ilością godzin, 
 • Zaświadczenie o dodatkowym treningu – jeśli uczestniczył – wraz z podpisem prowadzącego i ilością godzin,
 • Zaświadczenie o dodatkowych warsztatach wraz z podpisem osoby prowadzącej i ilością godzin, o ile uczestnik brał w takim udział,
 • Opisy dwóch procesów terapeutycznych z klientami indywidualnymi. Każdy z procesów nie może trwać krócej niż 3 miesiące i powinien obejmować 12 spotkań z klientem, 
 • Uczestnik składa również w biurze Szkoły zatwierdzoną przez promotora pracę dyplomową w wersji papierowej.