Rekrutacja do Łódzkiej Szkoły Psychoterapii Gestalt – Etap II (Etap Szkolny) odbywa się kilka razy w roku. Wszelkie informacje na temat rekrutacji będą regularnie aktualizowane na naszej stronie. Aby przystąpić do II Etapu należy spełnić następujące warunki:

 • Ukończyć I Etap szkolenia w Łódzkiej Szkole Gestalt bądź w innej Szkole tej samej modalności.
 • Uzyskać pozytywną decyzję komisji o przyjęciu po rozmowie kwalifikacyjnej.

Wszelkie informacje dotyczące terminów rozmów kwalifikacyjnych można uzyskać pod adresem mailowym: [email protected] jak również telefonicznie: 575 591 555.


Rekrutacja Do Łódzkiej Szkoły Psychoterapii Gestalt – Etap II – Etap Szkolny

Edycja 3 | start 26 WRZEŚNIA 2024

Na Etap II – Szkolny składa się 30 zjazdów, trwa 3 lata szkolne (szczegółowe programy: Rok 1Rok 2Rok 3) i przystąpić do niego mogą osoby o udokumentowanym ukończeniu Etapu I w dowolnej szkole modalności Gestalt. Zjazd rozpocznie się czterodniowym treningiem interpersonalnym z elementami psychoedukacji i integracji. Łódzka Szkoła Gestalt będzie się ubiegać o akredytację EAGT, co oznacza, że wszystkie formalności oraz programy zajęć są przygotowane zgodnie z wymogami Stowarzyszenia. Instytut musi przeprowadzić jeden 4 letni cykl szkolenia aby móc wejść na ścieżkę procesu akredytacyjnego. Najbliższa edycja startuje 26.09.2024 i rozpocznie się czterodniowym treningiem integracyjnym.


Zgłoszenia / rekrutacja:

 1. Zgłoszenia Studentów kończących Etap I w Łódzkiej Szkole Gestalt.

Studenci, kończący I Etap w Łódzkiej Szkole Gestalt, będą informowani bezpośrednio przez Szkołę o terminie rozmów kwalifikacyjnych co oznacza, że nie muszą wypełniać formularza zgłoszeniowego ze strony Szkoły.

 1. Zgłoszenia Studentów, którzy ukończyli Rok Rozwojowy w innym Instytucie Gestalt
 • Zgłoszenia przyjmujemy za pośrednictwem formularza dostępnego na naszej stronie internetowej.
 • Za pomocą formularza prosimy też o wysłanie CV oraz zaświadczenia ukończenia I Etapu (format pdf) wraz z podpisem jednostki szkolącej. Kandydatów rekrutujemy na podstawie obu dokumentów, jak również będą one niezbędne na rozmowie kwalifikacyjnej.
 • Etap II poprzedzony jest rozmową rekrutacyjną, niezbędną do przyjęcia na II Etap Szkoły Gestalt. Koszt rozmowy 150 zł.
 • Na rozmowę kwalifikacyjną należy umówić się w jednym z podanych terminów, za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Szkoły Gestalt. Preferowana forma rozmowy rekrutacyjnej – stacjonarna. Rozmowy odbywać się będą w siedzibie Łódzkiej Szkoły Gestalt przy ul. Piotrkowskiej 125.
 • Decyzję odnośnie przyjęć kandydatów podejmuje Komisja. O wyniku rozmowy uczestnik dowie się w ciągu 3 dni roboczych. Jeśli decyzja będzie negatywna, komisja przedstawi podwód decyzji oraz udzieli wskazówek, nad jakim obszarem należy jeszcze popracować.
 • Pozytywny wynik rozmowy skutkuje wysłaniem przez Szkołę niezbędnego pakietu dokumentów (umowa, harmonogram zajęć, harmonogram płatności itd.)

Koszt Etapu II

Etap II – całość 40 200 zł (może być wpłacone jednorazowo, jednak nie wiąże się to z dodatkowym rabatem za szkolenia).

W tym:

 • Wpisowe w kwocie: 7200 zł (wpłacone na konto Szkoły w terminie 7 dni od otrzymania umowy)
 • 30 rat po: 1100 zł (płacone regularnie do 10 dnia każdego miesiąca, tj. zgodnie z harmonogramem wpłat dołączonym do umowy)