Rekrutacja Etap II do Łódzkiej Szkoły Psychoterapii Gestalt – Etap Szkolny. Start najbliższej edycji 26.09.2024 Zapraszamy do zapisów!

Rekrutacja do Łódzkiej Szkoły Psychoterapii Gestalt – Etap II (Etap Szkolny) odbywa się kilka razy w roku. Wszelkie informacje na temat rekrutacji będą regularnie aktualizowane na naszej stronie. Aby przystąpić do II Etapu należy spełnić następujące warunki:

 • Ukończyć I Etap szkolenia w Łódzkiej Szkole Gestalt bądź w innej Szkole tej samej modalności.
 • Uzyskać pozytywną decyzję komisji o przyjęciu po rozmowie kwalifikacyjnej.

Wszelkie informacje dotyczące terminów rozmów kwalifikacyjnych można uzyskać pod adresem mailowym: [email protected] jak również telefonicznie: 575 591 555.


Rekrutacja Do Łódzkiej Szkoły Psychoterapii Gestalt – Etap II – Etap Szkolny

Edycja 3 | start 26 WRZEŚNIA 2024

Na Etap II – Szkolny składa się 30 zjazdów, trwa 3 lata szkolne (szczegółowe programy: Rok 1Rok 2Rok 3) i przystąpić do niego mogą osoby o udokumentowanym ukończeniu Etapu I w dowolnej szkole modalności Gestalt. Zjazd rozpocznie się czterodniowym treningiem interpersonalnym z elementami psychoedukacji i integracji. Łódzka Szkoła Gestalt będzie się ubiegać o akredytację EAGT, co oznacza, że wszystkie formalności oraz programy zajęć są przygotowane zgodnie z wymogami Stowarzyszenia. Instytut musi przeprowadzić jeden 4 letni cykl szkolenia aby móc wejść na ścieżkę procesu akredytacyjnego. Najbliższa edycja startuje 26.09.2024 i rozpocznie się czterodniowym treningiem integracyjnym.

Harmonogram zajęć Szkoły Psychoterapii – Etap II Etap Szkolny – grupa III: start we wrześniu


Zgłoszenia / rekrutacja:

 1. Rekrutacja zewnętrzna:
 • Ukończenie 1 etapu szkolenia w innym Instytucie Gestalt
 • Zgłoszenia Studentów, którzy ukończyli Rok Rozwojowy w innym Instytucie Gestalt przyjmujemy za pośrednictwem formularza dostępnego na naszej stronie internetowej.
 • Za pomocą formularza prosimy też o wysłanie CV oraz zaświadczenia ukończenia I Etapu (format pdf) wraz z podpisem jednostki szkolącej. Kandydatów rekrutujemy na podstawie obu dokumentów, jak również będą one niezbędne na rozmowie kwalifikacyjnej.
 • Rozmowa rekrutacyjna – Etap II poprzedzony jest rozmową kwalifikacyjną. Kandydat otrzymuje pozytywną decyzję komisji o przyjęciu po rozmowie kwalifikacyjnej – poprzedzającej 2 etap szkolenia. O wyniku rozmowy uczestnik dowie się w przeciągu 3 dni roboczych. Jeśli decyzja będzie negatywna, komisja przedstawi podwód decyzji oraz udzieli wskazówek nad jakim obszarem należy jeszcze popracować. 
 • Pozytywny wynik rozmowy skutkuje wysłaniem przez Szkołę niezbędnego pakietu dokumentów (umowa, harmonogram zajęć, harmonogram płatności itd.)

Szkoła przyjmuje kandydatów z wykształceniem na poziomie minimum licencjatu, jednak istotnym jest, aby student będąc na 2 roku szkolenia II Etapu miał już uzupełnione studia magisterskie, aby móc rozpocząć wymaganą praktykę psychoterapeutyczną. Nie muszą być to jednak kierunki psychologiczne, pedagogiczne. Osoby, które nie posiadają wykształcenia psychologicznego lub pedagogicznego muszą jednak liczyć się z obowiązkiem uzupełnienia wiedzy z psychologii na dalszym etapie szkolenia. EAGT wymaga uzupełnienia wiedzy z zakresu:

 • Psychologii rozwojowej (2 semestry)
 • Teorii osobowości (1 semestr)
 • Psychopatologii (1 semestr)

Szkoła oferuje pomoc w uzupełnieniu wiedzy z wyżej wymienionych przedmiotów.

2.1 Rekrutacja wewnętrzna:

 • Kluczową rolę w przyjęciu na II Etap Szkolenia, studentów Łódzkiej Szkoły Gestalt odgrywają regularne spotkania z Opiekunem podczas trwania roku rozwojowego oraz przebieg Zebrań Zespołu. Szkoła ma wtedy pełen ogląd postępów kandydata oraz motywacji do dalszej pracy.

Rozmowy z Opiekunem podczas trwania roku rozwojowego oraz spotkania Kadry

Opiekun spotyka się z każdym ze studentów indywidualnie 3 razy podczas trwania roku rozwojowego. Spotkania trwają ok 30 minut i mają miejsce po treningu, w połowie roku rozwojowego i po 10 zjeździe podsumowującym. Na ostatnim spotkaniu Opiekun sporządza listę osób zaintersowanych udziałem w II Etapie Szkoły. Ponadto grupy omawiane są na comiesięcznych spotkaniach Zespołu. Częste spotkania z Opiekunem oraz regularne spotkania Kadry Zespołu pozwalają na lepsze poznanie uczestników szkolenia, dzięki czemu Szkole łatwiej jest podjąć decyzję o przyjęciu kandydata na II Etap Szkolenia.

 • Ukończenie 1 etapu szkolenia w Łódzkiej Szkole Gestalt
 • Pozytywna decyzja Szkoły skutkuje wysłaniem przez Szkołę niezbędnego pakietu dokumentów (umowa, harmonogram zajęć, harmonogram płatności itd.). Jeśli decyzja będzie negatywna, Zarząd Szkoły umówi się z kandydatem na spotkanie, przedstawi podwód decyzji oraz udzieli wskazówek nad jakim obszarem należy jeszcze popracować. 

Szkoła przyjmuje kandydatów z wykształceniem na poziomie minimum licencjatu, jednak istotnym jest, aby student będąc na 2 roku szkolenia II Etapu miał już uzupełnione studia magisterskie, aby móc rozpocząć wymaganą praktykę psychoterapeutyczną. Nie muszą być to jednak kierunki psychologiczne, pedagogiczne. Osoby, które nie posiadają wykształcenia psychologicznego lub pedagogicznego muszą jednak liczyć się z obowiązkiem uzupełnienia wiedzy z psychologii na dalszym etapie szkolenia. EAGT wymaga uzupełnienia wiedzy z zakresu:

 • Psychologii rozwojowej (2 semestry)
 • Teorii osobowości (1 semestr)
 • Psychopatologii (1 semestr)

Szkoła oferuje pomoc w uzupełnieniu wiedzy z wyżej wymienionych przedmiotów.

2.2 Rekrutacja wewnętrzna w sytuacji, kiedy student nie decyduje się od razu podjąć nauki na II Etapie Szkolenia, bądź decyzją Szkoły student nie dostaje się na II Etap.

W obu przypadkach student zobligowany jest do przystąpienia do rozmowy kwalifikacyjnej gdy:

 • Kandydat nie decyduje się od razu na podjęcie nauki na II Etapie, a czas pomiędzy ukończeniem roku rozwojowego a podjęciem nauki na II etapie jest dłuższy niż pół roku. Kandydat otrzymuje pozytywną decyzję komisji o przyjęciu po rozmowie kwalifikacyjnej – poprzedzającej 2 etap szkolenia. O wyniku rozmowy uczestnik dowie się w przeciągu 3 dni roboczych. Jeśli decyzja będzie negatywna, komisja przedstawi podwód decyzji oraz udzieli wskazówek nad jakim obszarem należy jeszcze popracować. 
 • Kandydat decyzją Szkoły nie dostał się na II Etap szkolenia w pierwszym terminie, jednak zastosował się do zaleceń i chciałby ponownie przystąpić do II Etapu. Kandydat otrzymuje pozytywną decyzję komisji o przyjęciu po rozmowie kwalifikacyjnej – poprzedzającej 2 etap szkolenia. O wyniku rozmowy uczestnik dowie się w przeciągu 3 dni roboczych. Jeśli decyzja ponownie będzie negatywna, komisja przedstawi podwód decyzji. Każda tego typu sytuacja będzie rozpatrywana indywidualnie.
 • Pozytywny wynik rozmowy skutkuje wysłaniem przez Szkołę niezbędnego pakietu dokumentów (umowa, harmonogram zajęć, harmonogram płatności itd.)

Koszt Etapu II

Etap II – całość 40 200 zł (może być wpłacone jednorazowo, jednak nie wiąże się to z dodatkowym rabatem za szkolenia).

W tym:

 • Wpisowe w kwocie: 7200 zł (wpłacone na konto Szkoły w terminie 7 dni od otrzymania umowy)
 • 30 rat po: 1100 zł (płacone regularnie do 10 dnia każdego miesiąca, tj. zgodnie z harmonogramem wpłat dołączonym do umowy)