Rekrutacja do Szkoły Gestalt! Oferujemy pełne przygotowanie merytoryczne i praktyczne w zakresie psychoterapii Gestalt.

Zadaniem Łódzkiej Szkoły Gestalt jest przygotowanie uczestników do odpowiedzialnej i samodzielnej pracy psychoterapeutycznej z klientem. Oferujemy pełne przygotowanie merytoryczne i praktyczne w zakresie psychoterapii Gestalt.

Rekrutacja do Łódzkiej Szkoły Gestalt realizowana jest dwuetapowo:


Rekrutacja do Szkoły Gestalt: Rok Rozwojowy (Rok 0) I Etap Szkoły Psychoterapii Gestalt

Edycja 7 – START: WRZESIEŃ 2024

Serdecznie zapraszamy do przystąpienia do 7 edycji Rekrutacji do Łódzkiej Szkoły Gestalt na I Etap – Rok Rozwojowy. Z grupą 7 startujemy 19.09.2024. Zjazd rozpocznie się czterodniowym treningiem interpersonalnym z elementami psychoedukacji i integracji. Pełen harmonogram Roku Rozwojowego dostępny jest poniżej:

Harmonogram zajęć Szkoły Psychoterapii – Etap I Rok Rozwojowy – grupa VII: start we wrześniu

Edycja 8 – START: PAŹDZIERNIK 2024

Serdecznie zapraszamy do przystąpienia do 8 Edycji Rekrutacji do Łódzkiej Szkoły Gestalt na I Etap – Rok Rozwojowy . Z grupą 8 startujemy 24.10.2024. Zjazd rozpocznie się czterodniowym treningiem interpersonalnym z elementami psychoedukacji i integracji. Pełen harmonogram Roku Rozwojowego dostępny jest poniżej:

Harmonogram zajęć Szkoły Psychoterapii – Etap I Rok Rozwojowy – grupa VIII: start w październiku


 • Rekrutacja do Szkoły Gestalt następuje za pomocą zgłoszenia.
 • Zgłoszenia przyjmujemy za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie Szkoły. 
 • Do zgłoszenia należy dołączyć CV.
 • Zapisy przyjmujemy też telefonicznie, ale wtedy również należy dosłać formularz oraz CV drogą mailową. 
 • Decyzję o przyjęciu, kandydaci otrzymują w ciągu 1 dnia od wysłania zgłoszenia. 
 • Następnie Szkoła przygotowuje i wysyła umowę wraz z harmonogramem płatności. 
 • Kandydaci mają 7 dni na odesłanie wypełnionej i podpisanej umowy oraz wpłatę wpisowego (Pierwszej raty za szkołę). 
 • Po upływie tego czasu uczestnik otrzymuje wiadomość ze Szkoły z prośbą potwierdzenia uczestnictwa, a gdy wiadomość pozostaje bez odpowiedzi, Szkoła wykreśla kandydata z listy uczestników, zwalniając miejsce dla innych zainteresowanych.
 • Koszt Etapu Rozwojowego:
  • 15 200 zł  z podziałem na płatności:
   • 1 rata – wpisowe 4200 zł 
   • 10 rat – 1100 zł miesięcznie 

Rekrutacja do Szkoły Gestalt: Etap Szkolny (1-3) II Etap Szkoły Psychoterapii Gestalt

Edycja 3 – START: WRZESIEŃ 2024

Aktualnie trwa Rekrutacja do Łódzkiej Szkoły Gestalt na 3 edycję II Etap – Etapu Szkolnego. W związku z pojawiającymi się pytaniami odnośnie uruchomienia naboru na II Etap Szkoły, postanowiliśmy wyjść Państwu naprzeciw i równolegle z naborem na rok rozwojowy uruchomić nabór na dalszy etap.

Start: 26.09.2024

 • Rekrutacja do Szkoły Gestalt następuje za pomocą zgłoszenia.
 • Zgłoszenia przyjmujemy poprzez formularz zgłoszeniowy.
 • Uczestnik ma ukończony I Etap szkolenia w Łódzkiej Szkole Gestalt bądź w innej Szkole tej samej modalności.
 • Jeśli I Etap Szkoły był ukończony w innym Instytucie, niezbędne jest dosłanie zaświadczenia ukończenia I Etapu z podpisem jednostki szkolącej.
 • Uczestnik przystępuje do rozmowy kwalifikacyjnej, która kończy się pozytywną decyzją komisji o przyjęciu.
 • O rozmowie kwalifikacyjnej, uczestnicy szkolenia będą informowani do kilku dni po zakończeniu I Etapu
 • O wyniku rozmowy uczestnik dowie się w przeciągu 3 dni roboczych. Jeśli decyzja będzie negatywna, komisja przedstawi podwód decyzji oraz udzieli wskazówek, nad jakim obszarem należy jeszcze popracować. 
 • Koszt Etapu II Szkoły:
  • 40 200 zł z podziałem na płatności:
   • 1 rata – wpisowe 7200 zł 
   • 30 rat – 1100 zł miesięcznie