Rekrutacja do Szkoły Gestalt:

Zadaniem Łódzkiej Szkoły Gestalt jest przygotowanie uczestników do odpowiedzialnej i samodzielnej pracy psychoterapeutycznej z klientem. Oferujemy pełne przygotowanie merytoryczne i praktyczne w zakresie psychoterapii Gestalt.

Łódzka Szkoła Gestalt realizuje swój program dwuetapowo:


Rok Rozwojowy (Rok 0) – I Etap Szkoły Psychoterapii Gestalt

Edycja 5 – START: KWIECIEŃ 2024

Serdecznie zapraszamy do przystąpienia do I Etapu 5 Edycji Łódzkiej Szkoły Gestalt. Z grupą 5 startujemy 25.04.2024. Zjazd rozpocznie się czterodniowym treningiem interpersonalnym z elementami psychoedukacji i integracji. Pełen harmonogram Roku Rozwojowego dostępny jest poniżej:

Harmonogram zajęć Szkoły Psychoterapii – Etap I Rok Rozwojowy – grupa V: start w kwietniu


Edycja 6 – START: MAJ 2024

Serdecznie zapraszamy do przystąpienia do I Etapu 6 Edycji Łódzkiej Szkoły Gestalt. Z grupą 6 startujemy 23.05.2024. Zjazd rozpocznie się czterodniowym treningiem interpersonalnym z elementami psychoedukacji i integracji. Pełen harmonogram Roku Rozwojowego dostępny jest poniżej:

Harmonogram zajęć Szkoły Psychoterapii – Etap I Rok Rozwojowy – grupa VI: start w maju

 • Zgłoszenia przyjmujemy za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie Szkoły. 
 • Do zgłoszenia należy dołączyć CV.
 • Zapisy przyjmujemy też telefonicznie, ale wtedy również należy dosłać formularz oraz CV drogą mailową. 
 • Decyzję o przyjęciu, kandydaci otrzymują w ciągu 1 dnia od wysłania zgłoszenia. 
 • Następnie Szkoła przygotowuje i wysyła umowę wraz z harmonogramem płatności. 
 • Kandydaci mają 7 dni na odesłanie wypełnionej i podpisanej umowy oraz wpłatę wpisowego (Pierwszej raty za szkołę). 
 • Po upływie tego czasu uczestnik otrzymuje wiadomość ze Szkoły z prośbą potwierdzenia uczestnictwa, a gdy wiadomość pozostaje bez odpowiedzi, Szkoła wykreśla kandydata z listy uczestników, zwalniając miejsce dla innych zainteresowanych.
 • Koszt Etapu Rozwojowego:
  • 15 200 zł  z podziałem na płatności
  • 1 rata – wpisowe 4200 zł 
  • 10 rat – 1100 zł miesięcznie 

Etap Szkolny (1-3) II Etap Szkoły Psychoterapii Gestalt

Edycja 3 – START: WRZESIEŃ 2024

Oficjalnie rozpoczynamy nabór na 3 edycję II Etapu Łódzkiej Szkoły Gestalt. W związku z pojawiającymi się pytaniami odnośnie uruchomienia naboru na II Etap Szkoły, postanowiliśmy wyjść Państwu naprzeciw i równolegle z naborem na rok rozwojowy uruchomić nabór na dalszy etap.

Start: 26.09.2024

 • Zgłoszenia przyjmujemy poprzez formularz zgłoszeniowy.
 • Uczestnik ma ukończony I Etap szkolenia w Łódzkiej Szkole Gestalt bądź w innej Szkole tej samej modalności.
 • Jeśli I Etap Szkoły był ukończony w innym Instytucie, niezbędne jest dosłanie zaświadczenia ukończenia I Etapu z podpisem jednostki szkolącej.
 • Uczestnik przystępuje do rozmowy kwalifikacyjnej, która kończy się pozytywną decyzją komisji o przyjęciu.
 • O rozmowie kwalifikacyjnej, uczestnicy szkolenia będą informowani do kilku dni po zakończeniu I Etapu
 • O wyniku rozmowy uczestnik dowie się w przeciągu 3 dni roboczych. Jeśli decyzja będzie negatywna, komisja przedstawi podwód decyzji oraz udzieli wskazówek, nad jakim obszarem należy jeszcze popracować. 
 • Koszt Etapu II Szkoły:
  • 40 200 zł z podziałem na płatności
  • 1 rata – wpisowe 7200 zł 
  • 30 rat – 1100 zł miesięcznie