Konferencja Gestalt. Polska, Ukraina, Białoruś. Życie Gestalt w polskim polu relacyjnym. | Łódź | 27.08.23 | Łódzka Szkoła Gestalt

Konferencja Gestalt 2023

Temat konferencji: „Życie Gestalt w polskim polu relacyjnym: Wyzwania i zasoby: wydarzenie integrujące polskich, ukraińskich i białoruskich terapeutów Gestalt mieszkających w Polsce”.

Organizator: Łódzka Szkoła Gestalt – nowy instytut gestalt w Polsce, którego jednym z celów strategicznych jest przyczynianie się do procesu integracji zagranicznych praktyków gestalt mieszkających obecnie w Polsce z polskim środowiskiem zawodowym.

Koordynatorka i moderatorka wydarzenia: Lena Grigoryeva

Termin: 27.08.2023

Dzień i godziny warsztatu: Niedziela: 11:00 – 17:30 (przerwa obiadowa 13:30 – 15:00)

Miejsce: Siedziba Łódzkiej Szkoły Gestalt, ul. Piotrkowska 125, Łódź

Koszt:

 • 25 euro (120 zł) – płatność uiszczona do 25.07.2023,
 • 35 euro (160 zł) – płatność uiszczona do 26.08.2023,
 • 45 euro (200 zł) – płatność uiszczona w dniu wydarzenia (27.08.2023)

Drodzy koledzy, praktykujący gestalt w Polsce, mamy przyjemność zaprosić Was na profesjonalne spotkanie networkingowe, które odbędzie się w Łodzi 27.08.2023. Oficjalnymi językami festiwalu są: Polski, Ukraiński, Białoruski.

Jeśli mieszkasz w Polsce (lub przebywasz tymczasowo) i podzielasz wartości gestalt z zamiarem ich profesjonalnego praktykowania, to wydarzenie jest DLA CIEBIE.

Dlaczego warto wziąć udział w konferencji?

 • Networking to zabawa, radość z kontaktu; będziesz cieszyć się spotkaniami z innymi ludźmi!
 • Komunikacja międzykulturowa w przestrzeni gestalt jest czymś wyjątkowym, wzbogacającym osobiście i zawodowo!
 • Dzielenie się informacjami o dostępnych w Polsce zasobach wsparcia osobistego i zawodowego nakarmi Cię smacznym jedzeniem gestalt!
 • Konferencja to intensywny sposób na poznanie społeczności gestalt „tu i teraz” w Polsce.

Konferencja Gestalt – program:

11:00 – 11:15 – powitalna sesja otwierająca / Karolina Ślifirska i członkowie zespołu Łódzkiej Szkoły Gestalt

11:15 – 12:30 Panel dyskusyjny:

 • Krajobraz społeczności Gestalt w Polsce: od przeszłości do „tu i teraz” / polski prelegent
 • Ukraińskie życie Gestalt w Polsce: wyzwania i zasoby / prelegent ukraiński
 • Białoruskie życie Gestalt w Polsce: wyzwania i zasoby / Lena Grigoriewa

12:30 – 13:00 Praca w małych grupach

 • Co jest dla mnie wyzwaniem, a co zasobem w Polsce?

13:00 – 13:30 Prezentacja wyników pracy w małych grupach

13:30 – 15:00 Przerwa na lunch

15:00 – 15:45 Ocena potrzeb praktyków Gestalt mieszkających w Polsce / rozmowa podsumowująca    

15:45 – 16:15 Społeczność Gestalt: moja droga i wartości (otwarte dzielenie się) / facylitator – Kamila Biały

16:15 – 16:45 Praca w małych grupach: planowanie pomysłowych wydarzeń

16:45 – 17:30 Zakończenie dnia / dzielenie się doświadczeniami

Jeśli przyjeżdżasz z dzieckiem/dziećmi na Konferencję, zorganizowaliśmy dla nich opiekę w osobnym pokoju z odpowiedzialnym wolontariuszem. Nie jest wymagana rejestracja dziecka/dzieci, wystarczy poinformować nas o imieniu i wieku.

Z NIECIERPLIWOŚCIĄ CZEKAMY NA CIEBIE W NASZEJ PRZESTRZENI GESTALT!


Шановні колеги, гештальт-практики в Польщі, ми раді запросити вас на професійну мережеву зустріч, яка відбудеться в Лодзі 27 серпня

ГЕШТАЛЬТ ФЕСТ 2023 | 27.08.23 | Lodz

«Гештальт-життя в польському реляційному просторі: виклики та ресурси»

Офіційні мови фестивалю: польська, українська, білоруська.

Якщо ви живете в Польщі (або залишитеся тимчасово) і поділяєте гештальт-цінності, а також маєте намір займатися ними професійно, цей захід ДЛЯ ВАС.

Чим для вас є участь у фестивалі?

– Нетворкінг – це фанат, радість спілкування; вам сподобається зустріч з багатьма іншими колегами!

– Міжкультурна комунікація в гештальт-просторі – це щось особливе, безперечно збагачуюче особистісно та професійно!

– Ділимося інформацією про доступні в Польщі ресурси для особистої та професійної підтримки, годуємо вас смачною гештальт-їжею!

– Фестиваль є інтенсивним способом знайомства з гештальт-спільнотою «тут-і-тепер» у Польщі.

Хто організатор?

Lodzka Szkola Gestalt – це перший гештальт-інститут у Польщі, одним із стратегічних завдань якого є сприяння процесу інтеграції іноземних гештальт-практиків, які зараз проживають у Польщі, у польське професійне середовище.

Що станеться?

Просимо переглянути програму:

ПРОГРАМА

ГЕШТАЛЬТ ФЕСТ 2023

«Гештальт-життя в польській реляційній сфері: проблеми та ресурси»

Час: 11.00 – 17.30 (обідня перерва 13.30 – 15.00)

Адреса: St. Piotrkowska 125, 90-430, Лодзь

Організатор: Lodzka Szkola Gestalt (координатор та фасилітатор заходу – Лена Григор’єва)

11.00 – вітальне відкриття / Кароліна Сліфірська та представники команды Lodzka Szkola Gestalt

11.15 – 12.30 Панельна дискусія

Ландшафт гештальт-спільноти в Польщі: крізь минуле тут-і-зараз/ Представник Польщі

Українське гештальт-життя в Польщі: виклики та ресурси / Український представник

Білоруське гештальт-життя в Польщі: виклики та ресурси / Лена Григор’єва

12.30 – 13.00 Робота в малих групах

Що для мене в Польщі є викликом, а що – ресурсом?

13.00 – 13.30 Презентація результатів малих груп

13.30 – 15.00 Обідня перерва

15.00 – 15.45 Оцінка потреб гештальт-практиків, які проживають у Польщі / підсумкова бесіда

15.45 – 16.15 Gestalt Community: основні принципи та цінності (відкрита дискусія)

16.15 – 16.45 Робота в малих групах: планування ресурсної діяльності

16.45- 17.30 Підведення підсумків дня/обмін

Для реєстрації заповніть форму (PDF, DOCX) та сплатіть реєстраційний внесок:

25 євро – до 25 липня, 35 євро – 26 серпня, 45 євро – в день заходу (27 серпня).

[email protected]

Якщо ви їдете на фестиваль з дітьми, ми організували їх проживання в окремій кімнаті з відповідальним дорослим волонтером. Реєстрація дитини не потрібна, просто вкажіть ім’я та вік у коментарях.

ЧЕКАЄМО НА ВАС В НАШОМУ ГЕШТАЛЬТ ПРОСТОРІ!


Шаноўныя калегі, практыкуючыя гештальт ў Польшчы, мы рады запрасіць вас на прафесійную нэтворкiнгаваю сустрэчу, якая адбудзецца ў Лодзі 27 жніўня

ГЕШТАЛЬТ- ФЭСТ 2023 | 27.08.23 | Lodz

«Гештальт-жыццё ў польскай рэляцыйнай прасторы: выклiкi і рэсурсы»

Афіцыйныя мовы фестывалю: польская, украінская, беларуская.

Калі вы жывяце ў Польшчы (ці застаяцеся часова) і падзяляеце гештальт-каштоўнасці разам з намерам займацца імі прафесійна, гэтая падзея ДЛЯ ВАС.

Чым для вас каштоўны ўдзел у фестывалі?

– Нетворкінг – гэта фан, радасць кантакту; вам спадабаецца сустрэцца з многімі іншымі калегамі!

– Міжкультурная камунікацыя ў гештальт-прасторы — гэта нешта асаблівае, безумоўна ўзбагачаючае асабіста і прафесійна!

– Абмен інфармацыяй аб рэсурсах, даступных у Польшчы для асабістай і прафесійнай падтрымкі, накорміць вас смачнай гештальт-ежай!

– Фестываль – гэта інтэнсіўны спосаб пазнання гештальт-супольнасці «тут-і- цяпер» у Польшчы

Хто арганізатар?

Lodzka Szkola Gestalt – першы гештальт-інстытут у Польшчы, адной са стратэгічных задач якога з’яўляецца спрыянне працэсу інтэграцыі замежных гештальт-практыкаў, якія зараз жывуць у Польшчы, у польскае прафесійнае асяроддзе.

Што адбудзецца?

Калі ласка, паглядзіце праграму:

ПРАГРАМА

ГЕШТАЛЬТ ФЭСТ 2023

«Гештальт-жыццё ў польскай рэляцыйнай сферы: выклiкi і рэсурсы»

Час:  27 жнiўня 11.00 – 17.30 (абедзенны перапынак 13.30 – 15.00)

Адрас: St.Piotrkowska 125, 90-430, Лодзь

Арганізатар: Lodzka Szkola Gestalt (каардынатарка і фасілітатарка мерапрыемства – Лена Грыгор’ева)

11.00 – прывітальнае адкрыццё / Караліна Сліфірска i прадстаўнiкi каманды Lodzka Szkola Gestalt

11.15 – 12.30 Панэльная дыскусія

Ландшафт гештальт-суполкi ў Польшчы: праз мiнулае ў тут-i-цяпер/ Польскi прадстаўнiк

Украінскае гештальт-жыццё ў Польшчы: выклікі і рэсурсы / Украiнскi прадстаўнiк

Беларускае гештальт-жыццё ў Польшчы: выклікі і рэсурсы / Лена Грыгор’ева

12.30 – 13.00 Праца ў малых групах:

Што для мяне ў Польшчы выклік, а што рэсурс?

13.00 – 13.30 Прэзентацыя вынікаў малых груп

13.30 – 15.00 Перапынак на абед

15.00 – 15.45 Ацэнка патрэб гештальт-практыкаў, якія жывуць у Польшчы / падагульняючая размова

15.45 – 16.15 Gestalt Community: мой шлях і каштоўнасці (адкрытая дыскусія)/ фасілітатарка Kamila Bialy

16.15 – 16.45 Работа ў малых групах: планаванне рэсурсных мерапрыемстваў

16.45- 17.30 Падвядзенне вынікаў дня/ шэрiнг

Каб зарэгістравацца, запоўніце форму (PDF, DOCX) і аплаціце рэгістрацыйны ўзнос:

25 еўра – да 25 ліпеня, 35 еўра – 25 жніўня, 45 еўра – у дзень мерапрыемства (26 жніўня).

[email protected]

Калі з вамі на фестываль едуць дзеці, мы арганізавалі магчымасць іх знаходжання ў асобным пакоі з адказным дарослым валанцёрам. Рэгістрацыя для дзіцяці не патрабуецца, проста паведаміце нам у каментарыях імя і ўзрост.

ЧАКАЕМ ВАС У НАШАЙ ГЕШТАЛЬТ-ПРАСТОРЫ!