Lena Grigoryeva jest certyfikowaną psychoterapeutką Gestalt, superwizorką, trenerką, menedżerką międzynarodowych programów szkoleniowych.

Koordynator do spraw zagranicznych

Lena Grigoryeva | Łódzka Szkoła Gestalt

Lena Grigoryeva jest certyfikowaną psychoterapeutką Gestalt (Professional Training in Gestalt Therapy/ Moscow Gestalt Institute), superwizorką (Italian Gestalt Institute), współzałożycielką Minsk Gestalt Institute ltd (Białoruś), trenerką, menedżerką międzynarodowych programów szkoleniowych, oraz autorką i trenerką specjalistycznego programu szkoleniowego „Różnorodność seksualna i tożsamość płciowa: podejście Gestalt”.

Lena Grigoryeva jest przewodniczącą Białoruskiego Narodowego Publicznego Stowarzyszenia Psychoterapeutów Zorientowanych na Osobowość. Lena jest również dyrektorką L-club| Center for Personal Development ltd (Białoruś) oraz dyrektorką New Gestalt Voices w Wielkiej Brytanii. W Łódzkiej Szkole Gestalt Lena jest odpowiedzialna za wsparcie merytoryczne naszych projektów, współpracę z zagranicznymi trenerami oraz kontakt z EAGT torując nam drogę do akredytacji.