Gestalt Conference. Poland, Ukraine, Belarus. Living Gestalt in the Polish relational field. | Lodz | 27.08.23 | Lodz Gestalt School

Gestalt 2023 Conference

Conference theme: “Living Gestalt in the Polish relational field: Challenges and Resources: an event integrating Polish, Ukrainian and Belarusian Gestalt therapists living in Poland”.

Organizer: Lodz Gestalt School – a new gestalt institute in Poland, one of whose strategic goals is to contribute to the process of integrating foreign gestalt practitioners currently living in Poland into the Polish professional community.

Coordinator and moderator of the event: Lena Grigoryeva

Deadline: 27.08.2023

Day and hours of the workshop: Sunday: 11:00 am – 5:30 pm (lunch break 1:30 pm – 3:00 pm)

Place: Headquarters of the Lodz Gestalt School, ul. 125 Piotrkowska St., Lodz

Cost:

 • 25 euros (120 PLN) – payment paid by 25.07.2023,
 • 35 euros (160 PLN) – payment paid by 26.08.2023,
 • 45 euros (PLN 200) – payment paid on the day of the event (27.08.2023)

Dear fellow Gestalt practitioners in Poland, we are pleased to invite you to a professional networking meeting to be held in Lodz, Poland on 27.08.2023. The official languages of the festival are: Polish, Ukrainian, Belarusian.

If you live in Poland (or are staying temporarily) and share gestalt values with the intention of practicing them professionally, this event is FOR YOU.

Why attend the conference?

 • Networking is fun, the joy of contact; you will enjoy meeting other people!
 • Intercultural communication in the gestalt space is something unique, personally and professionally enriching!
 • Sharing information about available personal and professional support resources will feed you tasty gestalt food!
 • The conference is an intensive way to get to know the gestalt community “here and now” in Poland.

Gestalt conference –program:

11:00 – 11:15 – welcome opening session / Karolina Slifirska and members of the Lodz Gestalt School team

11:15 – 12:30 Panel discussion:

 • The landscape of the Gestalt community in Poland: from the past to the “here and now” / Polish speaker
 • Ukrainian Gestalt life in Poland: challenges and resources / Ukrainian speaker
 • Belarusian Gestalt life in Poland: challenges and resources / Lena Grigorieva

12:30 – 13:00 Work in small groups

 • What do I see as a challenge and what do I see as a resource in Poland?

13:00 – 13:30 Presentation of results of work in small groups

13:30 – 15:00 Lunch break

15:00 – 15:45 Needs assessment of Gestalt practitioners living in Poland / concluding conversation

15:45 – 16:15 Gestalt community: my path and values (open sharing) / facilitator – Kamila White

16:15 – 16:45 Working in small groups: planning imaginative events

16:45 – 17:30 End of the day / sharing of experiences

If you are coming with your child/children to the Conference, we have arranged for them to be cared for in a separate room with a responsible volunteer. No registration of the child/children is required, just inform us of the name and age.

WE LOOK FORWARD TO SEEING YOU IN OUR GESTALT SPACE!


Шановні колеги, гештальт-практики в Польщі, ми раді запросити вас на професійну мережеву зустріч, яка відбудеться в Лодзі 27 серпня

ГЕШТАЛЬТ ФЕСТ 2023 | 27.08.23 | Lodz

“Гештальт-життя в польському реляційному просторі: виклики та ресурси”.

Офіційні мови фестивалю: польська, українська, білоруська.

Якщо ви живете в Польщі (або залишитеся тимчасово) і поділяєте гештальт-цінності, а також маєте намір займатися ними професійно, цей захід ДЛЯ ВАС.

Чим для вас є участь у фестивалі?

– Нетворкінг – це фанат, радість спілкування; вам сподобається зустріч з багатьма іншими колегами!

– Міжкультурна комунікація в гештальт-просторі – це щось особливе, безперечно збагачуюче особистісно та професійно!

– Ділимося інформацією про доступні в Польщі ресурси для особистої та професійної підтримки, годуємо вас смачною гештальт-їжею!

– Фестиваль є інтенсивним способом знайомства з гештальт-спільнотою “тут-і-тепер” у Польщі.

Хто організатор?

Lodzka Szkola Gestalt – це перший гештальт-інститут у Польщі, одним із стратегічних завдань якого є сприяння процесу інтеграції іноземних гештальт-практиків, які зараз проживають у Польщі, у польське професійне середовище.

Що станеться?

Просимо переглянути програму:

ПРОГРАМА

ГЕШТАЛЬТ ФЕСТ 2023

“Гештальт-життя в польській реляційній сфері: проблеми та ресурси”.

Час: 11.00 – 17.30 (обідня перерва 13.30 – 15.00)

Адреса: St. Piotrkowska 125, 90-430, Лодзь

Організатор: Lodz Gestalt School (координатор та фасилітаторзаходу – Лена Григор’єва).

11.00 – вітальне відкриття / Кароліна Сліфірська та представники команды Lodz Gestalt School

11.15 – 12.30 Панельна дискусія

Ландшафт гештальт-спільноти в Польщі: крізь минуле тут-і-зараз/ Представник Польщі

Українське гештальт-життя в Польщі: виклики та ресурси / Український представник

Білоруське гештальт-життя в Польщі: виклики та ресурси / Лена Григор’єва

12.30 – 13.00 Робота в малих групах

Що для мене в Польщі є викликом, а що – ресурсом?

13.00 – 13.30 Презентація результатів малих груп

13.30 – 15.00 Обідня перерва

15.00 – 15.45 Оцінка потреб гештальт-практиків, які проживають у Польщі / підсумкова бесіда

15.45 – 16.15 Gestalt Community: основні принципи та цінності (відкрита дискусія)

16.15 – 16.45 Робота в малих групах: плануваня ресурсної діяльності

16.45- 17.30 Підведення підсумків дня/обмін

Для реєстрації заповніть форму(PDF, DOCX) та сплатіть реєстраційний внесок:

25 євро – до 25 липня, 35 євро – 26 серпня, 45 євро – в день заходу (27 серпня).

[email protected]

Якщо ви їдете на фестиваль з дітьми, ми організували їх проживання в окремій кімнаті з відповідальним дорослим волонтером. Реєстрація дитини не потрібна, просто вкажіть ім’я та вік у коментарях.

ЧЕКАЄМО НА ВАС В НАШОМУ ГЕШТАЛЬТ ПРОСТОРІ!


Шаноўныя калегі, практыкуючыя гештальт ў Польшчы, мы рады запрасіць вас на прафесійную нэтворкiнгаваю сустрэчу, якая адбудзецца ў Лодзі 27 жніўня

ГЕШТАЛЬТ- ФЭСТ 2023 | 27.08.23 | Lodz.

“Гештальт-жыццё ў польскай рэляцыйнай прасторы: выклiкi і рэсурсы”

Афіцыйныя мовы фестывалю: польская, украінская, беларуская.

Калі вы жывяце ў Польшчы (ці застаяцеся часова) і падзяляеце гештальт-каштоўнасці разам з намерам займаца імі прафесійна, гэтая падзея ДЛЯ ВАС.

Чым для вас каштоўны ўдзел у фестывалі?

– Нетворкінг – гэта фан, радасць кантакту; вам спадабаецца сустрэцца з многімі іншымі калегамі!

– Міжкультурная камунікацыя ў гештальт-прасторы – гэта нешта асаблівае, безумоўнаўзбагачаючае асабіста і прафесійна!

– Абмен інфармацыяй аб рэсурсах даступных у Польшчы для асабістай і прафесійнай падтрымкі, накорміць вас смачнай гештальт-ежай!

– Фестываль – гэта інтэнсіўныспосаб пазнаня гештальт-супольнасці “тут-і- цяпер” у Польшчы

Хто арганізатар?

Lodzka Szkola Gestalt – першы гештальт-інстытут у Польшчы, адной са стратэгічных задач якога з’яўляеца спрыянне працэсу інтэграцыі замежных гештальт-практыкаў, якія зараз жывуць у Польшчы, у польскае прафесійнае асяроддзе.

Што адбудзецца?

Калі ласка, паглядзіце праграму:

ПРАГРАМА

ГЕШТАЛЬТ ФЭСТ 2023

“Гештальт-жыццё ў польскай рэляцыйнай сферы: выклiкi і рэсурсы”

Час: 27 жнiўня 11.00 – 17.30 (абедзенны перапынак 13.30 – 15.00).

Адрас: St.Piotrkowska 125, 90-430, Лодзь

Арганізатар: Lodz School Gestalt (каардынатарка і фасілітатарка мерапрыемства – Лена Грыгор’ева)

11.00 – прывітальнае адкрыццё / Караліна Сліфірска i прадстаўнiкi каманды Lodz School Gestalt

11.15 – 12.30 Панэльная дыскусія

Ландшафт гештальт-суполкi ў Польшчы: праз мiнулае ў тут-i-цяпер/ Польскi прадстаўнiк

Украінскае гештальт-жыццё ў Польшчы: выклікі і рэсурсы / Украiнскi прадстаўнiк

Беларускае гештальт-жыццё ў Польшчы: выклікі і рэсурсы / Лена Грыгор’ева

12.30 – 13.00 Праца ў малых групах:

Што для мяне ў Польшчы выклік, а што рэсурс?

13.00 – 13.30 Прэзентацыя вынікаў малых груп

13.30 – 15.00 Перапынак на абед

15.00 – 15.45 Ацэнка патрэб гештальт-практыкаў, якія жывуць у Польшчы / падагульняючая размова

15.45 – 16.15 Gestalt Community: мой шлях і каштоўнасці (адкрытая дыскусія)/ фасілітатарка Kamila Bialy

16.15 – 16.45 Работа ў малых групах: планаванне рэсурсных мерапрыемстваў.

16.45- 17.30 Падвядзенне вынікаў дня/ шэрiнг

Каб зарэгістравацца, запоўніце форму(PDF, DOCX) і аплаціце рэгістрацыйны ўзнос:

25 еўра – да 25 ліпеня, 35 еўра – 25 жніўня, 45 еўра – у дзень мерапрыемства (26 жніўня).

[email protected]

Калі з вамі на фестываль едуць дзеці, мы арганізавалі магчымасць іх знаходжання ў асобным пакоі з адказным дарослым валанцёрам. Рэгістрацыя для дзіцяці не патрабуеца, проста паведаміце нам у каментарыях імя і ўзрост.

ЧАКАЕМ ВАС У НАШАЙ ГЕШТАЛЬТ-ПРАСТОРЫ!