Warsztat Gestalt: Praca ze stratą i żałobą - edycja 2 z Małgorzatą Cynker to sposoby pracy z pacjentami przewlekle chorymi i ich rodzinami.

Zapraszamy Państwa na warsztat Gestalt: Praca ze stratą i żałobą – edycja 2 – z Małgorzatą Cynker, który można wziąć pod uwagę, podczas szukania zajęć rozwojowych Gestalt w ramach formy „free choice”.

Warsztat Gestalt: Praca ze stratą i żałobą – edycja 2

Tytuł: Być obecnym w cierpieniu. Strata, żałoba i nadzieja w kontekście pracy z pacjentem terminalnie/przewlekle chorym i jego rodziną.

Prowadzący: Małgorzatą Cynker

Termin: 6.12 – 8.12.2024

Ilość godzin: 20 godzin szkoleniowych

Miejsce: Siedziba Łódzkiej Szkoły Gestalt, ul. Piotrkowska 125, Łódź

Koszt: 1000 zł

Zgłoszenia: Zgłoszenia przyjmujemy za pomocą formularza dostępnego na stronie wydarzenia.

Opis warsztatu: Warsztat skierowany jest dla psychoterapeutów i psychoterapeutów w szkoleniu, pragnących oswoić temat śmierci, pracujących z pacjentami przewlekle chorymi i ich rodzinami czy też terapeutów pragnących pogłębić rozumienie procesu żałoby.

Praca ze stratą i żałobą – edycja 2 – cele warsztatu:

  • Pogłębienie świadomości własnych procesów związanych ze stratą i żałobą.
  • Poszukanie w sobie zasobów nadziei w obliczu nieuchronności końca życia.
  • Uzyskanie narzędzi do bycia bardziej obecnym wobec rozpaczy/nadziei klienta oraz podążania za jego procesem.
  • Poznanie mechanizmów modyfikacji kontaktu u osób przeżywających żałobę, w tym żałobę antycypacyjną.
  • Poznanie dynamiki pracy z pacjentem terminalnie chorym i jego rodziną.
  • Pogłębienie wiedzy i rozumienia procesu towarzyszenia w żałobie.
  • Zwiększenie świadomości własnych zasobów dotyczących przezywania starty i pomieszczania start pacjentów.

Pełny opis warsztatu, terminy, zgłoszenia oraz pozostałe informacje organizacyjne dostępne są TUTAJ.