Praca ze stratą i żałobą to warsztat prowadzony w oparciu o doświadczenie własnych strat. - Małgorzata Cynker | Łódzka Szkoła Gestalt

 • Temat:Być obecnym w cierpieniu. Strata, żałoba i nadzieja w kontekście pracy z pacjentem terminalnie/przewlekle chorym i jego rodziną.
 • Prowadzący:Małgorzata Cynker
 • Organizator:Łódzka Szkoła Gestalt
 • Termin:1 marca 2024 15:00 - 3 marca 2024 15:00
 • Dni warsztatu:Piątek: 15:00-19:00, sobota, niedziela: 9:00-15:00
 • Ilość godzin:20 godzin szkoleniowych
 • Miejsce:Siedziba Łódzkiej Szkoły Gestalt, ul. Piotrkowska 125, Łódź
 • Cena:800 zł
 • Język:Polski
 • Free choice:Tak
 • Dla kogo:Dla psychoterapeutów i psychoterapeutów w szkoleniu
 • Grupa:6-16 osób

Warsztat Gestalt: Praca ze stratą i żałobą – opis wydarzenia:

Niemniej sprawa śmierci naprawdę nas swędzi. Swędzi cały czas, zawsze jest z nami, skrobie w jakieś wewnętrzne drzwi, wydaje pomruki, ledwie słyszalne, tuż-tuż za progiem świadomości. Ukryta i zamaskowana, przesącza się w postaci różnorodnych objawów, jest źródłem wielu naszych zmartwień, stresów i konfliktów.” Irvin Yalom

Jako terapeuci spotykamy się ze „sprawą śmierci” nie tylko, gdy pracujemy z pacjentem umierającym. Nasi pacjenci, którym „ma się na życie” również wnoszą ten temat w mniej lub bardziej bezpośredni sposób. Dopóki jesteśmy zajęci, świadomie bądź nieświadomie, własnym lękiem przed śmiercią, dopóty nie jesteśmy w stanie usłyszeć naszych klientów w ich rozpaczy, bezradności i cierpieniu. Będąc zajęci sobą, jesteśmy mniej dostępni dla naszych klientów.

Warsztat ten da Ci okazję do spojrzenia w oczy swojej własnej śmiertelności, przyjrzenia się swoim lękom, a tym samym poszerzy Twoją w możliwość towarzyszenia pacjentom w ich egzystencjalnych zmaganiach.

Praca ze stratą i żałobą – cele warsztatu:

  • Pogłębienie świadomości własnych procesów związanych ze stratą i żałobą.
  • Poszukanie w sobie zasobów nadziei w obliczu nieuchronności końca życia.
  • Uzyskanie narzędzi do bycia bardziej obecnym wobec rozpaczy/nadziei klienta oraz podążania za jego procesem.
  • Poznanie mechanizmów modyfikacji kontaktu u osób przeżywających żałobę, w tym żałobę antycypacyjną.
  • Poznanie dynamiki pracy z pacjentem terminalnie chorym i jego rodziną.
  • Pogłębienie wiedzy i rozumienia procesu towarzyszenia w żałobie.
  • Zwiększenie świadomości własnych zasobów dotyczących przezywania starty i pomieszczania start pacjentów.

Praca ze stratą i żałobą to warsztat prowadzony w oparciu o doświadczenie własnych strat. Zalecane jest, aby uczestnicy nie byli w aktywnym procesie żałoby po stracie (do 6 miesięcy).

Warsztat skierowany jest dla psychoterapeutów i psychoterapeutów w szkoleniu, pragnących oswoić temat śmierci, pracujących z pacjentami przewlekle chorymi i ich rodzinami, czy też terapeutów pragnących pogłębić rozumienie procesu żałoby. Zaliczany jest do wymaganych godzin tzw. free choice, niezbędnych w procesie certyfikacji w nurcie Gestalt. Liczba miejsc jest ograniczona.

Zapisz się

Termin rejestracji upłynął 1 marca 2024 15:00