Rekrutacja Etap I do Szkoły Psychoterapii Gestalt - Uczestnicz w rocznym programie rozwojowym. Harmonogram zajęć dostępny na stronie.

Rekrutacja do Łódzkiej Szkoły Psychoterapii Gestalt – Etap I – Rok Rozwojowy trwa cały rok. Szkoła z dużym wyprzedzeniem planuje harmonogramy zajęć, dlatego też każdy kto zgłosi się do Szkoły, spełniając niezbędne wymogi, może liczyć na miejsce w danej grupie. Jeśli zgłoszeń będzie zdecydowanie więcej niż miejsc, Szkoła Gestalt będzie przyjmowała zapisy na listę rezerwową i poinformuje wszystkie chętne osoby o kolejnej edycji. Na dzień dzisiejszy mamy otwarte nabory: 


Rekrutacja do Łódzkiej Szkoły Psychoterapii Gestalt – Etap I – Edycja 8 – START: PAŹDZIERNIK 2024

Serdecznie zapraszamy do przystąpienia do I Etapu 8 Edycji Łódzkiej Szkoły Gestalt. Z grupą 8 startujemy 24.10.2024. Zjazd rozpocznie się czterodniowym treningiem interpersonalnym z elementami psychoedukacji i integracji. Pełen harmonogram Roku Rozwojowego dostępny jest poniżej:

Harmonogram zajęć Szkoły Psychoterapii – Etap I Rok Rozwojowy – grupa VIII: start w październiku

Edycja 9 – START: LISTOPAD 2024

Serdecznie zapraszamy do przystąpienia do I Etapu 9 Edycji Łódzkiej Szkoły Gestalt. Z grupą 9 startujemy 28.11.2024. Zjazd rozpocznie się czterodniowym treningiem interpersonalnym z elementami psychoedukacji i integracji.

Harmonogram zajęć Szkoły Psychoterapii – Etap I Rok Rozwojowy – grupa IX: start w listopadzie


Zgłoszenia do Łódzkiej Szkoły Psychoterapii Gestalt

  • Zgłoszenia przyjmujemy za pośrednictwem formularza dostępnego na naszej stronie internetowej – wypełnij formularz
  • Możliwe jest zgłoszenie drogą mailową bądź telefoniczną, jednak wypełnienie formularza jest niezbędne do pełnego zaakceptowania zgłoszenia i przygotowania umowy – jeśli ktoś ma trudność w wypełnieniu formularza, bądź nie ma dostępu do internetu, biuro chętnie pomoże w uzupełnieniu dokumentów.

Osoby zainteresowane zachęcamy do kontaktu z Koordynatorką Łódzkiej Szkoły Gestalt Eweliną Paszkiewicz – Pietruczuk:

Ponadto pełni ona dyżury stacjonarne w siedzibie Szkoły przy ulicy Piotrkowskiej 125 w Łodzi w piątki w terminach, w których odbywają się zajęcia, w godzinach 10:00 – 15:00.


Koszt:

Etap I – Rok Rozwojowy – całość 15 200 zł (może być wpłacone jednorazowo, jednak nie wiąże się to z dodatkowym rabatem za szkolenie).

W tym:

  • Wpisowe w kwocie: 4200 zł (wpłacone na konto Szkoły w terminie 7 dni od otrzymania umowy).
  • 10 rat po: 1100 zł (płacone regularnie do 10 dnia każdego miesiąca, tj. zgodnie z harmonogramem wpłat dołączonym do umowy).