Nabór do Łódzkiej Szkoły Gestalt trwa cały rok. Szkoła z dużym wyprzedzeniem planuje harmonogramy zajęć, dlatego też każdy kto zgłosi się do Szkoły i przejdzie proces rekrutacji, może liczyć na miejsce w danej grupie. Jeśli zgłoszeń będzie zdecydowanie więcej niż miejsc, Szkoła w dalszym ciągu będzie przyjmowała zapisy na listę rezerwową i poinformuje wszystkie chętne osoby o kolejnej edycji. Na dzień dzisiejszy mamy otwarte nabory: 

Edycja 4 – STYCZEŃ 2024 (GRUPA IV) – Etap Rozwojowy

Serdecznie zapraszamy do przystąpienia do 4 Edycji I Etapu Łódzkiej Szkoły Gestalt. Startujemy 25.01.2024. Zjazd rozpocznie się czterodniowym treningiem interpersonalnym z elementami psychoedukacji i integracji. Łódzka Szkoła Gestalt będzie się ubiegać o akredytację EAGT, co oznacza, że wszystkie formalności oraz programy zajęć są przygotowane zgodnie z wymogami Stowarzyszenia. Instytut musi przeprowadzić jeden 4 letni cykl szkolenia, aby móc wejść na ścieżkę procesu akredytacyjnego. 

Zgłoszenia

  • Zgłoszenia przyjmujemy za pośrednictwem formularza dostępnego na naszej stronie internetowej – wypełnij formularz
  • Możliwe jest zgłoszenie drogą mailową bądź telefoniczną, jednak wypełnienie formularza jest niezbędne do pełnego zaakceptowania zgłoszenia i przygotowania umowy – jeśli ktoś ma trudność w wypełnieniu formularza, bądź nie ma dostępu do internetu, biuro chętnie pomoże w uzupełnieniu dokumentów.

Koszt:

Etap I – Etap Rozwojowy – całość 15 200 zł (może być wpłacone jednorazowo, jednak nie wiąże się to z dodatkowym rabatem za szkolenie).

W tym:

  • Wpisowe w kwocie: 4200 zł (wpłacone na konto Szkoły w terminie 7 dni od otrzymania umowy).
  • 10 rat po: 1100 zł (płacone regularnie do 10 dnia każdego miesiąca, tj. zgodnie z harmonogramem wpłat dołączonym do umowy).