Konsultacja z Grahamem Colbournem - Małgosia Cynker i Karolina Ślifirska odbyły spotkanie z superwizorem zespołu, dotyczące programu i zajęć.

Graham Colbourne | łódzka szkoła gestalt

Małgosia Cynker – starsza trenerka Łódzkiej Szkoły Gestalt – i Karolina Ślifirska odbyły spotkanie z superwizorem zespołu Grahamem Colbournem. Konsultacja z Grahamem Colbournem dotyczyła założeń, które mamy tworząc szkołę; o programie zajęć i o sposobie ich prowadzenia. Mocno „zasiał” nam się temat etyki pracy.

Graham zwrócił uwagę, że kodeks etyczny EAGT to zbiór zewnętrznych zasad i to są oczywiste ramy, które każdy student/ka /trener/ka musi znać. Czym innym jest jednak ich uwewnętrznienie. I pytanie jak wyrabiać postawę wśród osób uczestniczących w szkoleniu ich własne, wewnętrzne poczucie etyki, tak, aby czuły w sobie czym są zasady pracy psychoterapeuty Gestalt. W Łódzkiej Szkole Gestalt mamy zaplanowany moduł z etyki pracy. Praca nad zasadami/regułami/postawą będzie się jednak odbywać ciągle, w każdym spotkaniu. Nie chodzi nam bowiem o to, aby Uczestnicy/Uczestniczki szkolenia znali na pamięć kodeks, ale żeby byli wrażliwi na to, co jest, a co nie jest etyczne w bezpośrednim kontakcie z drugim człowiekiem: z kolegami/koleżankami z grupy, z pracownikami szkoły, z trenerami/trenerkami/ z Klientami/Klientkami. To dla nas bardzo ważne, aby przyszli terapeuci pracując z ludźmi na ich otwartych sercach, nad traumami, ranami, z najżywszymi kawałkami dusz robili to z największą uważnością i w bezpieczny sposób.