Graham Colbourne 

Superwizor Zespołu

Graham Colbourne - Łódzka Szkoła Gestalt - zdjęcie trenera

Graham Colbourne jest doświadczonym psychoterapeutą, superwizorem i trenerem w Gestalt Psychotherapy Training Institute (GPTI). Skończył studia w temacie superwizji klinicznej w Sherwood Psychotherapy Training Institute, jak również Studia z Psychoterapii Gestalt oraz Studia Podyplomowe w dziedzinie pracy z młodzieżą i społecznością lokalną. Graham jest także posiadaczem licencjatu z biochemii. Jako terapeuta zrzeszony jest w UKCP. 

Graham Colbourne wiele lat pracował jako trener w Birmingham, Yorku i Szkocji. Był też współkierownikiem w York Psychotherapy Training Centre i i Edynburskiego Centrum Gestalt. Jest trenerem superwizorów w Anglii i Szkocji oraz superwizorem stażystów i akredytowanych terapeutów różnych nurtów w sesjach indywidualnych i grupowych. Jest też terapeutą prowadzącym terapie indywidualne i grupowe oraz krótko i długoterminowe psychoterapie par. Pracował jako egzaminator w GPTI i GITA oraz przewodniczący komisji etycznej GPTI. Był także stowarzyszony w komisji ds. standardów szkoleniowych GPTI