Graham Colbourne 

Superwizor Zespołu

Graham Colbourne - Łódzka Szkoła Gestalt - zdjęcie trenera

Doświadczony psychoterapeuta, superwizor i trener w Gestalt Psychotherapy Training Institute (GPTI), ukończył studia z zakresu superwizji klinicznej w Sherwood Psychotherapy Training Institute a także Studia z Psychoterapii Gestalt oraz Studia Podyplomowe w zakresie pracy z młodzieżą i społecznością lokalną. Posiada licencjat w zakresie biochemii. Jest terapeutą zrzeszonym w UKCP. 

Przez wiele lat był trenerem w Birmingham, Yorku i Szkocji. Współkierownik York Psychotherapy Training Centre i i Edynburskiego Centrum Gestalt. Trener superwizorów w Anglii i Szkocji. Prowadzi superwizje stażystów i akredytowanych terapeutów z różnych modalności w warunkach indywidualnych i grupowych. Jako terapeuta prowadzi terapie indywidualne i grupowe oraz terapie par krótko i długoterminowe. Był egzaminatorem w GPTI i GITA oraz przewodniczącym komisji etycznej GPTI a także członkiem komisji ds. standardów szkoleniowych GPTI.