To było niezwykłe spotkanie !

Odbyała się w niedzielę 27.08.2023 Konferencja Gestalt 2023, spotkaliśmy się w Łódzkiej Szkole Gestalt z psychoterapeut(k)ami i student(k)ami Gestalt z Białorusi, Ukrainy, Polski i Rosji. Rozmawialiśmy o wyzwaniach i możliwościach bycia terapeut(k)ą/ emigrantem/ką Gestalt w Polsce. Przyjechali Gestaltyści z całej Polski. Niektórzy są w naszym kraju 20 lat, a niektórzy dwa, ale są i tacy, którzy przybyli miesiąc temu. Każdy ma za sobą trudną historię, większość straciła możliwość bycia w domu, pracowania i rozwijania się u siebie ze względu na wojnę i represje polityczne.

Początkowo próbowaliśmy tłumaczyć nasze wypowiedzi na polski, białoruski, ukraiński i rosyjski, jednak po dwóch godzinach okazało się że każdy mówi w swoim języku a do rozumienia wystarcza język emocji, ciała, łez i Gestaltu.

Siedzieliśmy Wszyscy Razem w kręgu: Ukraińcy, Białorusini, Polacy, Rosjanie słuchając swoich historii i dzieląc się tym, co trudne, dzieląc się bólem, lękiem i dając sobie wsparcie. Nie było ważne kto skąd pochodzi, tylko to, że wszyscy jesteśmy ludźmi i wszyscy potrzebujemy domu, bezpieczeństwa, wolności.

To był wielki zaszczyt dla nas, Zespołu Łódzkiej Gestalt, dawać przestrzeń aby popłynęło tyle Miłości.

Konferencja Gestalt 2023 zdaje nam się sukcesem, oby więcej takich doświadczeń w przyszłości. Usłyszeliśmy o wielu Gestaltowych potrzebach. Z radością wkrótce zaczniemy je realizować!