Konferencja GPTI 2023 „Gender, Sexuality and Relationship Diversity (GSRD): Beyond the Words”

Informacje o konferencji:

Konferencja GPTI w Nottingham 15-17 września 2023r.

Społeczność GPTI zaprasza do przyłączenia się na konferencję.

Konferencja GPTI w Nottingham – przebieg wydarzenia:

Opierając się na jednodniowej konferencji w Lancaster, będzie zbadany ważny temat tożsamości i różnorodności poprzez rozmowy – a także wyjście poza słowa, do przeżywanego i ucieleśnionego doświadczenia. Co GSRD oznacza dla:
• naszych klientów
• terapeutów i superwizorów
• członków społeczności gestalt
• GPTI jako całości

W ramach spotkania odbędą się warsztaty na tematy związane z GSRD i innymi aspektami różnorodności – szczegóły zostaną potwierdzone bliżej konferencji. Nadal jest miejsce/czas, aby zaoferować warsztaty – być może coś, co rozważasz od jakiegoś czasu; działania doświadczalne; działania kreatywne. Kontakt: Katherine Bird ([email protected]).

Więcej informacji wkrótce na stronie: https://gpti.org.uk/news-events/