Lena Grigoryeva jest certyfikowaną psychoterapeutką Gestalt, superwizorką, współzałożycielką Minsk Gestalt Institute i od teraz w zespole ŁSG!

Lena Grigoryeva | Łódzka Szkoła Gestalt

Lena Grigoryeva w Zespole Łódzkiej Szkoły Gestalt!

Z dumą przedstawiamy kolejną osobę, która na stałe dołącza do zespołu Szkoły!

Lena Grigoryeva jest certyfikowaną psychoterapeutką Gestalt (Professional Training in Gestalt Therapy/ Moscow Gestalt Institute), superwizorką (Italian Gestalt Institute), współzałożycielką Minsk Gestalt Institute ltd (Białoruś), trenerką, superwizorką, menedżerką międzynarodowych programów szkoleniowych, autorką i trenerką specjalistycznego programu szkoleniowego “Różnorodność seksualna i tożsamość płciowa: podejście Gestalt”. Jest przewodniczącą Białoruskiego Narodowego Publicznego Stowarzyszenia Psychoterapeutów Zorientowanych na Osobowość. Lena jest również dyrektorką L-club| Center for Personal Development ltd (Białoruś) oraz dyrektorką New Gestalt Voices w Wielkiej Brytanii.

Organizacja New Gestalt Voices odgrywa znaczącą rolę w ekologii Gestalt, łącząc różne dziedziny, w tym edukację, terapię, zdrowie, administrację i biznes. NGV jest zaangażowana w przesuwanie granic podejścia Gestalt w odpowiedzi na różne współczesne kwestie. Kwestie te obejmują zarówno wykorzystanie zbiorowej mądrości zespołu w miejscu pracy, jak i zapewnienie przystępnych cenowo rozwiązań terapeutycznych dla pracowników służby zdrowia i społeczności. NGV zajmuje się również złożonymi kwestiami zmian klimatycznych na poziomie międzynarodowym. Organizacja dąży do zastosowania tego, co założyciel Gestalt, Paul Goodman, nazwał “socjoterapią”.

Obecnie, ze względu na coraz trudniejszy kontekst polityczny na Białorusi, który często uniemożliwia prowadzenie prawdziwej psychoterapii, Lena musiała opuścić kraj. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że Lena wybrała Polskę i Łódź jako miejsce swojego zamieszkania i zdecydowała się współtworzyć Łódzką Szkołę Gestalt.  Na początku Lena będzie odpowiedzialna za wsparcie merytoryczne naszych projektów, współpracę z zagranicznymi trenerami oraz kontakt z EAGT torując nam drogę do akredytacji.

Lena, witamy w zespole Łódzkiej Szkoły Gestalt! Cieszymy się niezmiernie!