Warsztaty Gestalt odbywające się w Łódzkim Centrum Gestalt są zaliczane do tzw. free choice. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Poniżej prezentujemy warsztaty Gestalt, które zachęcamy do wzięcia pod uwagę, podczas szukania zajęć rozwojowych Gestalt w ramach formy “free choice”.


Zasada aktywności w terapii Gestalt – Peter Philippson

Temat warsztatu: The Active Principle in Gestalt Therapy – Zasada Aktywności w terapii Gestalt

Prowadzący: Peter Philippson

Organizator: Łódzka Szkoła Gestalt

Termin: 29.11 – 30.11.2023

Tłumaczenie: Warsztat prowadzony w języku angielskim i tłumaczony na język rosyjski

Opis warsztatu:

W teorii „self” terapii Gestalt, „ja” i „inny” przyjmują swoją formę w akcie kontaktowania się, a nie w preegzystującym „ja”, które następnie nawiązuje kontakt. Podczas gdy teorie wcześniej istniejącego „ja” muszą pokazywać, w jaki sposób takie „ja” może się zmienić, w teorii Gestalt zmiana jest zawsze dostępna, a pytanie dotyczy tego, w jaki sposób utrzymujemy poczucie osobistej ciągłości – i kiedy ta ciągłość staje się problematyczna, pozostawiając nas działających w znajomy i bolesny sposób. Podczas tego warsztatu zostanie przedstawiona teoria i praktyka pracy z klientami w oparciu o to rozumienie.

Pełny opis warsztatu, terminy, zgłoszenia oraz pozostałe informacje organizacyjne dostępne są TUTAJ.


Być obecnym w cierpieniu. Strata, żałoba i nadzieja w kontekście pracy z pacjentem terminalnie/przewlekle chorym i jego rodziną – Małgorzata Cynker

Tytuł: Być obecnym w cierpieniu. Strata, żałoba i nadzieja w kontekście pracy z pacjentem terminalnie/przewlekle chorym i jego rodziną.

Prowadzący: Małgorzata Cynker

Organizator: Łódzka Szkoła Gestalt

Termin: 01.03 – 03.03.2024

Opis warsztatu:

Warsztat ten da Ci okazję do spojrzenia w oczy swojej własnej śmiertelności, przyjrzenia się swoim lękom a tym samym poszerzy Twoją w możliwość towarzyszenia pacjentom w ich egzystencjalnych zmaganiach.

Pełny opis warsztatu, terminy, zgłoszenia oraz pozostałe informacje organizacyjne dostępne są TUTAJ.