Uzdrawiania traumy i wspierania powrotu do zdrowia - warsztat Gestalt z Rafaelem Cortiną. 16.06 - 18.06.2023. Łódzka Szkoła Gestalt.

Uzdrawianie traumy i wspieranie powrotu do zdrowia w ujęciu Gestalt – Rafael Cortina

Serdecznie zapraszamy na warsztat z Rafaelem Cortiną!

Temat warsztatu: Healing Trauma in the Path of Recovery: A Compassionate/Relational Gestalt Approach – Podejście Gestalt do uzdrawiania traumy i wspierania powrotu do zdrowia

Prowadzący: Rafael Cortina

Organizator: Łódzka Szkoła Gestalt

Termin: 16.06 – 18.06.2023

Dni warsztatu: Piątek: 15:00-19:00, sobota, niedziela: 9:00 – 19:00. W tym przerwy w godz. 13:00 – 15:00.

Ilość godzin: 25 godzin szkoleniowych

Miejsce: Siedziba Łódzkiej Szkoły Gestalt, ul. Piotrkowska 125, Łódź

Koszt: 1500 zł

Zgłoszenia: FORMULARZ prosimy wysyłać na adres mailowy: [email protected]

Tłumaczenie: Warsztat prowadzony w języku angielskim i tłumaczony na język polski

Warsztat skierowany jest dla psychoterapeutów i psychoterapeutów w szkoleniu. Zaliczany jest do wymaganych godzin tzw. free choice, niezbędnych w procesie certyfikacji w nurcie Gestalt. Prowadzony będzie w języku angielskim i tłumaczony na język polski. Liczba miejsc ograniczona! Zgłoszenia przyjmujemy  telefonicznie: 575 591 555 i mailowo: [email protected]. Niezbędne będzie również wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Dla osób, które chciałyby się zapoznać z tematem, zamieszczamy link do wykładu Rafaela Cortiny:

http://bibliotekagestalt.pl/2023/02/14/cortina-rafael-wplyw-wojny-wspolczujacy-relacyjny-gestalt-i-wspieranie-niedawnej-traumy/

Zachęcamy również do udziału w bezpłatnym webinarze, który będzie idealnym wprowadzeniem do warsztatu. Serdecznie zapraszamy do zapisów!

Uzdrawianie traumy – opis Warsztatu z Rafaelem Cortiną:

Traumatyczne dzieciństwo i wydarzenia życiowe kształtują sposób, w jaki jednostka postrzega siebie i świat, co ma bezpośredni wpływ na relacje, postrzeganie siebie, umiejętności radzenia sobie, poczucie własnej wartości itp.  Niestety, powszechnym i początkowo skutecznym sposobem radzenia sobie z wpływem traumy i przystosowywania się do świata są zachowania uzależniające. Przynoszą one chwilową ulgę i znieczulają ból emocjonalny i relacyjny. Celem warsztatu jest głębsze zrozumienie związku między uzależnieniem a traumą, roli układu nerwowego, niekorzystnych doświadczeń z dzieciństwa, teorii poliwagalnej oraz zastosowanie tej wiedzy w ramach psychoterapii Gestalt w celu wspierania procesu zdrowienia.

Szkolenie to będzie kładło nacisk na nauczanie klinicznego modelu leczenia traumy i uzależnień poprzez przedstawienie związku między uzależnieniem a traumą, roli układu nerwowego oraz zastosowania tej wiedzy w ramach podejścia gestaltowskiego/relacyjnego. Celem jest pomoc klientom w rozwinięciu ich zdolności do odkrywania granicy kontaktu i budowania nowych doświadczeń, które mogą prowadzić do możliwości rozwoju i zdrowienia.