Monika Gendek | Trener | Pracuje psychoterapeutycznie w nurcie Gestalt | Ekopsychologia i głęboka ekologia | Łódzka Szkoła Gestalt

Monika Gendek | Łódzka Szkoła Gestalt | małe zdjęcie

Monika Gendek – trenerka

Praca w obszarze głębokiego spotkania ze sobą i z innymi zawołała mnie wiele lat temu. Ciekawość tego, co niewidzialne, intuicyjne, podlegające alchemicznej przemianie w kontakcie, poprowadziła mnie spiralną ścieżką na studia psychologiczne i psychoterapeutyczne. Zachwyciłam się twórczym wymiarem filozofii i praktyki Gestalt. Później w działalności naukowej skupiłam się na zjawisku parentyfikacji, wypalenia zawodowego i obrazu ciała w zawodach pomagania. Współredagowałam czasopismo psychoterapii Gestalt “Fenomen”.

Monika Gendek – doświadczenie:

Od kilkunastu lat pracuję psychoterapeutycznie. Łączę estetykę terapii Gestalt z ekopsychologią i głęboką ekologią. Prowadzę warsztaty dla osób zainteresowanych integracją procesu psychoterapeutycznego z pracą w przyrodzie. Interesują mnie zjawiska psychologiczne późnego antropocenu i jakość kontaktu z “dziką jaźnią”.

Współtworzę autorskie projekty-naczynia służące kolektywnemu dojrzewaniu i praktyce świadomej kobiecości. Uczestniczę w projektach społecznych związanych z aktywizmem klimatycznym oraz wspierających kulturę terapii w budowaniu praktyk służących zdrowiu. Moją intencją jest ucieleśniona praktyka, gdzie głęboko leczącą jakością jest zaangażowana obecność.

Monika Gendek prowadzi również spotkania superwizyjne dla osób z różnych modalności terapeutycznych.