John Gillespie to psychoterapeuta gestalt i Założyciel New Gestalt Voices. Szkolił się m. in. w Centrum Gestalt w Londynie i Cleveland.

John Gillespie – trener współpracujący z Łódzką Szkołą Gestalt:

John Gillespie

John Gillespie jest psychoterapeutą Gestalt, który szkolił się w Centrum Gestalt w Londynie, w Metanoya Centre a także w Gestalt Institute of Cleveland. Jeszcze podczas szkolenia założył organizację New Gestalt Voices. Jej celem jest wspieranie głosów tych, którzy mają najmniejsze szanse zostać wysłuchanymi w dialogu społeczno-politycznym, oraz wprowadzanie tego do dyskusji w społeczności gestaltowskiej. NGV publikuje artykuły i robi warsztaty na temat roli władzy i związanego z nią ucisku we współczesnych społeczeństwach. Jest organizacją, która dąży do niehierachiczności, promując głos nowych osób, a także nowe tematy i podejścia w ramach naszego nurtu. Jednocześnie, pozostaje w dialogu z istniejącymi prądami i tematami. 

John Gillespie – doświadczenie:

John jest wykwalifikowanym praktykiem gestalt i psychoterapeutą (MA Gestalt Therapy/Diploma in Counselling). Jest założycielem i dyrektorem naczelnym New Gestalt Voices. Posiada ogromne doświadczenie w pracy z osobami borykającymi się z traumą we wczesnym okresie życia, samotnością, wstydem, uzależnieniami, trudnościami w relacjach, lękiem/depresją, płcią/seksualnością, żalem i pytaniami o cel życia. 

John Gillespie ukończył:

  • London Gestalt Centre, MA in Gestalt Psychotherapy,
  • Metanoia, MSc in Gestalt Psychotherapy,
  • PHG Reading Group z Perrym Klepnerem,
  • Pracę z procesem fizycznym w Gestalt Institute Cleveland,
  • Pracę z grupami i zespołami w London Gestalt Centre.

Jest dyplomowanym psychoterapeutą sztuki integracyjnej (IATE) oraz posiada dyplom z doradztwa, które ukończył w Albany Centre. John dotychczas prowadził liczne warsztaty na konferencjach.