John Gillespie – kilka słów:

John Gillespie

John Gillespie jest psychoterapeutą Gestalt, który szkolił się w Centrum Gestalt w Londynie, w Metanoya Centre a także w Gestalt Institute of Cleveland. Jeszcze podczas szkolenia założył organizację New Gestalt Voices, której celem jest wspieranie głosów tych, którzy mają najmniejsze szanse zostać wysłuchanymi w dialogu społeczno-politycznym, i wprowadzanie tego do dyskusji w społeczności gestaltowskiej. NGV publikuje artykuły i robi warsztaty na temat roli władzy i związanego z nią ucisku we współczesnych społeczeństwach. Jest organizacją, która dąży do niehierachiczności, promując głos nowych osób, a także nowe tematy i podejścia w ramach naszego podejścia. Jednocześnie, pozostaje w dialogu z istniejącymi prądami i tematami. 

Doświadczenie

John jest wykwalifikowanym praktykiem gestalt i psychoterapeutą (MA Gestalt Therapy/Diploma in Counselling). Jest założycielem i dyrektorem naczelnym New Gestalt Voices. Posiada ogromne doświadczenie w pracy z osobami borykającymi się z traumą we wczesnym okresie życia, samotnością, wstydem, uzależnieniami, trudnościami w relacjach, lękiem/depresją, płcią/seksualnością, żalem i pytaniami o cel życia. 

John Gillespie – wykształcenie:

John Gillespie ukończył London Gestalt Centre, MA in Gestalt Psychotherapy, Metanoia, MSc in Gestalt Psychotherapy, PHG Reading Group z Perrym Klepnerem, Pracę z procesem fizycznym w Gestalt Institute Cleveland, Pracę z grupami i zespołami w London Gestalt Centre. Jest dyplomowanym psychoterapeutą sztuki integracyjnej (IATE) oraz posiada dyplom z doradztwa, które ukończył w Albany Centre. John dotychczas prowadził liczne warsztaty na konferencjach.