Rozmowy kwalifikacyjne na II Etap Szkoły – 28.06.2023

Miło nam poinformować, że znamy już termin, w którym odbędą się Rozmowy kwalifikacyjne na II Etap Szkoły. Rozmowy rekrutacyjne odbędą się w dniu 28.06.2023.

Przypominamy również, że do pełnego zgłoszenia niezbędne jest wysłanie formularza zgłoszeniowego, w którym powinno być zawarte CV jak również zaświadczenie ukończenia Roku Rozwojowego w innym instytucie Gestalt. Gotowy formularz dostępny jest tutaj: https://gestaltszkola.pl/formularz-zgloszeniowy/.

Serdecznie zapraszamy do zapisów!

W razie pytań zapraszamy do kontaktu:

Rozmowy kwalifikacyjne na II Etap Szkoły – zgłoszenia:

  1. Zgłoszenia Studentów kończących Etap I w Łódzkiej Szkole Gestalt:

Studenci, kończący I Etap w Łódzkiej Szkole Gestalt, będą informowani bezpośrednio przez Szkołę o terminie rozmów kwalifikacyjnych co oznacza, że nie muszą wypełniać formularza zgłoszeniowego ze strony Szkoły.

  1. Zgłoszenia Studentów, którzy ukończyli Rok Rozwojowy w innym Instytucie Gestalt:
  • Zgłoszenia przyjmujemy za pośrednictwem formularza dostępnego na naszej stronie internetowej.
  • Za pomocą formularza prosimy też o wysłanie CV oraz zaświadczenia ukończenia I Etapu (format pdf) wraz z podpisem jednostki szkolącej. Kandydatów rekrutujemy na podstawie obu dokumentów, jak również będą one niezbędne na rozmowie kwalifikacyjnej.
  • Etap II poprzedzony jest rozmową rekrutacyjną, niezbędną do przyjęcia na II Etap Szkoły Gestalt. Koszt rozmowy 150 zł.
  • Preferowana forma rozmowy rekrutacyjnej – stacjonarna. Rozmowy odbywać się będą w siedzibie Łódzkiej Szkoły Gestalt przy ul. Piotrkowskiej 125.
  • Decyzję odnośnie przyjęć kandydatów podejmuje Komisja. O wyniku rozmowy uczestnik dowie się w ciągu 3 dni roboczych. Jeśli decyzja będzie negatywna, komisja przedstawi podwód decyzji oraz udzieli wskazówek, nad jakim obszarem należy jeszcze popracować.
  • Pozytywny wynik rozmowy skutkuje wysłaniem przez Szkołę niezbędnego pakietu dokumentów (umowa, harmonogram zajęć, harmonogram płatności itd.)