Pomoc psychologiczna osobom LGBTQ+ – warsztat gestalt z Krzysztofem Kościółkiem i Michałem Kupisem

 • Temat: Pomoc psychologiczna osobom LGBTQ+
 • Prowadzący: Krzysztof KościółekMichał Kupis
 • Organizator: Łódzka Szkoła Gestalt
 • Termin: 6 – 7 lipca 2024
 • Dni warsztatu: Sobota: 10:00 – 19:00, Niedziela 09:00 – 17:00
 • Ilość godzin: 19 godzin szkoleniowych
 • Miejsce: Siedziba Łódzkiej Szkoły Gestalt, ul. Piotrkowska 125, Łódź
 • Cena: 1000 zł
 • Język: Polski
 • Free choice: Tak
 • Dla kogo: Dla psychoterapeutów i psychoterapeutów w szkoleniu, psychologów, psychiatrów, osób zawodowo pracujących z klientami/pacjentami LGBTQ+
 • Grupa: min 8/max 20

Pomoc psychologiczna osobom LGBTQ+ – warsztat gestalt z Krzysztofem Kościółkiem i Michałem Kupisem!

Opis warsztatu:

Rodzimy się i żyjemy w świecie, który każe nam przyswoić, że heteronorma jest naturalną i jedyną prawidłową opcją na życie. Wszelkie przejawy różnorodności genderowej, seksualnej czy relacyjnej są identyfikowane jako coś dziwnego, nienaturalnego i coś, czego należy się wstydzić.

Osoby heteroseksualne doświadczają swojej tożsamości seksualnej jako czegoś oczywistego i naturalnego. Nikogo nie dziwią zabawy dzieci w przedszkolu w tworzenie par. Tymczasem osoby LGBTQ+ odkrywają swoją tożsamość seksualną czy płciową poprzez wyodrębnienie – “jestem inna_y”. Osoby nieheteronormatywne żyją w innym kontekście niż osoby hetero i cis-płciowe i właśnie tego kontekstu powinna być świadoma osoba, która udziela pomocy psychologicznej czy psychoterapeutycznej.

Jeżeli te światy różnią się w czymś tak bardzo fundamentalnym, to czy praca z osobą LGBTQ+ jak „z każdym innym człowiekiem”; naprawdę wystarczy?

Zapraszamy do zdobycia wiedzy oraz poznania świata osób nieheteronormatywnych.

Pomoc psychologiczna osobom LGBTQ+ | zakres tematyczny warsztatu:

 • Podstawowe pojęcia z zakresu tematyki LGBTQ;
 • Rozwój psychoseksualny ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju orientacji nieheteronormatywnej i tożsamości płciowej
 • Funkcjonowanie osób należących do grup mniejszościowych
 • Znajomość pojęcia stresu mniejszościowego oraz jego wpływ na życie i funkcjonowanie osób
 • Różnorodność tożsamości płciowych, i relacji seksualno-romantycznych
 • Tożsamość seksualna i płciowa w wymiarze społeczno-kulturowym
 • Coming Out i jego znaczenia dla zdrowia psychicznego
 • Niezgodność płciowa u dzieci i młodzieży z perspektywy DSM IV / ICD10; DSM V / ICD 11
 • Wpływ stereotypów i uprzedzeń na sytuację osób LGBTQ+
 • Etapy procesu uzgadniania płci
 • Proces korekty płci w aspekcie społecznym, medycznym i prawnym
 • Kompetencje terapeutyczne do pracy z osobami LGBTQ+
 • Specyfika psychoterapii i innych form pomocy psychologicznej w pracy z osobami LGBTQ+
 • Oddziaływania konwersyjne i ich wpływ na zdrowie psychiczne
 • Problemy przeżywane przez osoby LGBTQ+ w kontekście inter- i intrapsychicznym;
 • Pomoc i wsparcie psychologiczne i seksuologiczne;

Więcej informacji dotyczących warsztatu oraz formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie wydarzenia.