Obecność w cierpieniu - warsztat z Małgorzatą Cynker 1.01.03 - 03.03.2024 - 20h szkoleniowych. Łódź, Piotrkowska 125, Łódzka Szkoła Gestalt.

Strata, żałoba i nadzieja w kontekście pracy z pacjentem terminalnie/przewlekle chorym i jego rodziną – Małgorzata Cynker

Serdecznie zapraszamy na warsztat z Małgorzatą Cynker!

Temat warsztatu: Być obecnym w cierpieniu. Strata, żałoba i nadzieja w kontekście pracy z pacjentem terminalnie/przewlekle chorym i jego rodziną.

Prowadzący: Małgorzata Cynker

Organizator: Łódzka Szkoła Gestalt

Termin: 01.03 – 03.03.2024

Dni warsztatu: Piątek: 15:00-19:00, sobota, niedziela: 9:00 – 15:00.

Ilość godzin: 20 godzin szkoleniowych

Miejsce: Siedziba Łódzkiej Szkoły Gestalt, ul. Piotrkowska 125, Łódź

Koszt: 800 zł

*Studentów Łódzkiej Szkoły Gestalt obowiązuje zniżka w wysokości 200 zł za każdy warsztat/trening realizowany w konwencji Gestalt, która będzie odliczana od podanej ceny.

Zgłoszenia: FORMULARZ prosimy wysyłać na adres mailowy: [email protected]

Warsztat skierowany jest dla psychoterapeutów i psychoterapeutów w szkoleniu, pragnących oswoić temat śmierci, pracujących z pacjentami przewlekle chorymi i ich rodzinami, czy też terapeutów pragnących pogłębić rozumienie procesu żałoby. Zaliczany jest do wymaganych godzin tzw. free choice, niezbędnych w procesie certyfikacji w nurcie Gestalt. Liczba miejsc ograniczona! Zgłoszenia przyjmujemy  telefonicznie: 575 591 555 i mailowo: [email protected]. Niezbędne będzie również wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

“Niemniej sprawa śmierci naprawdę nas swędzi. Swędzi cały czas, zawsze jest z nami, skrobie w jakieś wewnętrzne drzwi, wydaje pomruki, ledwie słyszalne, tuż-tuż za progiem świadomości. Ukryta i zamaskowana, przesącza się w postaci różnorodnych objawów, jest źródłem wielu naszych zmartwień, stresów i konfliktów.” Irvin Yalom

Jako terapeuci spotykamy się ze “sprawą śmierci” nie tylko, gdy pracujemy z pacjentem umierającym. Nasi pacjenci, którym “ma się na życie” również wnoszą ten temat w mniej lub bardziej bezpośredni sposób. Dopóki jesteśmy zajęci, świadomie bądź nieświadomie, własnym lękiem przed śmiercią, dopóty nie jesteśmy w stanie usłyszeć naszych klientów w ich rozpaczy, bezradności i cierpieniu. Będąc zajęci sobą, jesteśmy mniej dostępni dla naszych klientów.

Warsztat ten da Ci okazję do spojrzenia w oczy swojej własnej śmiertelności, przyjrzenia się swoim lękom, a tym samym poszerzy Twoją w możliwość towarzyszenia pacjentom w ich egzystencjalnych zmaganiach.

Obecność w cierpieniu – cele warsztatu:

  • Pogłębienie świadomości własnych procesów związanych ze stratą i żałobą.
  • Poszukanie w sobie zasobów nadziei w obliczu nieuchronności końca życia.
  • Uzyskanie narzędzi do bycia bardziej obecnym wobec rozpaczy/nadziei klienta oraz podążania za jego procesem.
  • Poznanie mechanizmów modyfikacji kontaktu u osób przeżywających żałobę, w tym żałobę antycypacyjną.
  • Poznanie dynamiki pracy z pacjentem terminalnie chorym i jego rodziną.                 
  • Pogłębienie wiedzy i rozumienia procesu towarzyszenia w żałobie.                                
  • Zwiększenie świadomości własnych zasobów dotyczących przezywania starty i pomieszczania start pacjentów.

Obecność w cierpieniu to warsztat prowadzony w oparciu o doświadczenie własnych strat. Zalecane jest, aby uczestnicy nie byli w aktywnym procesie żałoby po stracie (do 6 miesięcy).