Zajęcia uzupełniające z psychologii – do kogo są skierowane?

Zajęcia uzupełniające z psychologii kierujemy do osób, które są w trakcie szkolenia Gestalt. Uzupełnienie wiedzy z zakresu wymienionych wyżej przedmiotów jest jednym z wymogów Stowarzyszenia EAGT, aby stać się psychoterapeutą Gestalt i otrzymać certyfikat EAGT. Aktualnie otwieramy nabór dla grup 1-3 studentów na Etapie II Szkolnym w Łódzkiej Szkole Gestalt.

Zapraszamy studentów Szkół Gestalt, którzy:

  • nie mają wykształcenia psychologicznego lub pedagogicznego
  • dawno ukończyli studia psychologiczne, a chcą odświeżyć lub pogłębić wiedzę z tego zakresu
  • ukończyli studia pedagogiczne, a wiedza z tego zakresu jest im mniej znana

Kurs psychologii będzie odbywał się w formie online i będzie prowadzony przez mgr Sławomira Prusakowskiego i mgr Tomasza Waleczko – psychologów, trenerów II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, pracowników Uniwersytetu SWPS posiadających uprawnienia do prowadzenia zajęć akademickich.

Zajęcia uzupelniające z psychologii – jak się zgłosić?

Zgłoszenia przyjmujemy:

Serdecznie zapraszamy do zapisów!

Pełny opis zajęć, terminy, zgłoszenia oraz pozostałe informacje organizacyjne dostępne są TUTAJ.