Język inkluzywny - ŁSG nie tylko stawia na kształcenie studentów na psychoterapeutów w nurcie Gestalt, ale również na rozwój całego zespołu.

Język inkluzywny i my szkolący się w zakresie jego używania

„Ponieważ nie sobie a inszym mówimy, słów używać winni jesteśmy nie tych, które nam się podobają, ale które słuchający mile przyjmują”

(Stanisław Kleczewski, 1714–1776, pisarz)

Łódzka Szkoła Gestalt stawia sobie za cel nie tylko kształcenie studentów na psychoterapeutów w nurcie Gestalt, ale również na rozwój i podnoszenie kompetencji całego zespołu. Mamy za sobą pierwsze, ważne szkolenie – język inkluzywny i jak go używać. Nawiązaliśmy współpracę z Michałem Kupisem, psychologiem, który przeprowadził dla nas szkolenie z tego zakresu.

Czym jest język inkluzywny?

To nic innego jak język włączający, niedyskryminujący ludzi ze względu na wiek, płeć, tożsamość, rasę, orientację, pochodzenie, choroby, niepełnosprawność, kulturę, religię, itd. Jako Łódzka Szkoła Gestalt tworzymy społeczność, dla której szacunek do drugiego człowieka jest podstawową wartością. Z ogromną wrażliwością podchodzimy do osób stanowiących różnego rodzaju mniejszościowe grupy. Zdajemy sobie sprawę, że bycie w mniejszości powoduje, że człowiek jest zanurzony w stresie i na starcie ma trudniej. Podczas pierwszego spotkania z Michałem głownie skoncentrowaliśmy się na kwestiach związanych z płcią oraz osobami LGBTQ+. Pracowaliśmy/pracowałyśmy nad uwrażliwieniem się na to, aby zwracać uwagę na to jak mówimy, aby korzystać z mocy języka w odpowiedzialny i zapraszający do kontaktu sposób.

To był bardzo wartościowy czas. Pragniemy poznać kolejne odsłony szkolenia.