Zajęcia uzupełniające z psychologii w Łódzkiej Szkole Gestalt dla osób, w trakcie szkolenia Gestalt nie będących psychologami, lub pedagogami

Zajęcia uzupełniające – informacje organizacyjne

Serdecznie zapraszamy Studentów Szkoły Gestalt na zajęcia uzupełniające z psychologii!

Organizator: Łódzka Szkoła Gestalt

Forma prowadzenia zajęć: online

Koszt pełnego kursu: 1600 zł (rozłożona na 4 raty po 400 zł)

Wielkość grupy: kurs rozpocznie się w przypadku zebrania się grupy minimum 10 i maksimum 20 osób.

Kurs z psychologii, zgodnie ze standardami EAGT wymagany jest dla wszystkich Studentów Szkół Gestalt, którzy nie posiadają wykształcenia psychologicznego lub pedagogicznego. Osoby, które nie mają wykształcenia kierunkowego, są w trakcie szkolenia Gestalt i chcą stać się certyfikowanymi psychoterapeutami Gestalt, zobowiązane są do uzupełnienia wiedzy zakresu 3 przedmiotów. Łódzka Szkoła Gestalt wychodzi naprzeciw studentom i pomaga w ich realizacji.

Wymagane przedmioty:

  • Psychopatologia (1 semestr)
  • Teorie osobowości (1 semestr)
  • Psychologia rozwojowa (2 semestry)

Pełen kurs psychologiczny odbędzie się w terminach:

13.01 – 14.01.2024 Psychopatologia (Sobota, niedziela: 9:00 – 18:00, w tym przerwy)

02.03 – 03.03.2024 Teorie osobowości (Sobota, niedziela: 9:00 – 18:00, w tym przerwy)

04.05 – 05.05.2024 Psychologia rozwojowa cz. 1 (Sobota, niedziela: 9:00 – 18:00, w tym przerwy)

29.06 – 30.06.2024 Psychologia rozwojowa cz. 2 (Sobota, niedziela: 9:00 – 18:00, w tym przerwy)

 

Zajęcia uzupelniające z psychologii – do kogo są skierowane?

Zajęcia uzupełniające z psychologii kierujemy do osób, które są w trakcie szkolenia Gestalt. Uzupełnienie wiedzy z zakresu wymienionych wyżej przedmiotów jest jednym z wymogów Stowarzyszenia EAGT, aby stać się psychoterapeutą Gestalt i otrzymać certyfikat EAGT.

Zapraszamy studentów Szkół Gestalt, którzy:

  • nie mają wykształcenia psychologicznego lub pedagogicznego
  • dawno ukończyli studia psychologiczne, a chcą odświeżyć lub pogłębić wiedzę z tego zakresu
  • ukończyli studia pedagogiczne, a wiedza z tego zakresu jest im mniej znana

Kurs psychologii będzie odbywał się w formie online i będzie prowadzony przez mgr Sławomira Prusakowskiego i mgr Tomasza Waleczko – psychologów, trenerów II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, pracowników Uniwersytetu SWPS posiadających uprawnienia do prowadzenia zajęć akademickich.

 

Zajęcia uzupelniające z psychologii – jak się zgłosić?

Zgłoszenia przyjmujemy:

Serdecznie zapraszamy do zapisów!