Gestalt dla psychoterapeutów innych modalności to wzbogacające warsztaty grupowe dla terapeutów pracujących w innym nurcie niż Gestalt.

Temat:
Proces warsztatowy w nurcie Gestalt dla psychoterapeutów innych modalności
Prowadzący:
Termin:
20 października 2023 09:00 - 4 marca 2023 15:00
Miejsce:
Siedziba Łódzkiej Szkoły Gestalt, ul. Piotrkowska 125, Łódź
Język:
Polski
Dni warsztatu:
Piątek, sobota, niedziela
Cena:
4300 zł
Dla kogo:
Dla psychoterapeutów i psychoterapeutów w szkoleniu
Ilość godzin:
86 godzin zegarowych
Płatność:
Rozłożone na raty
Opis wydarzenia:

Gestalt dla psychoterapeutów innych modalności – Warsztat z Dominiką Plisiecką – Łódzka Szkoła Gestalt zaprasza na wydarzenie!

Gestalt dla psychoterapeutów innych modalności – opis:

Warsztat Gestalt dla psychoterapeutów innych modalności to intensywna forma pracy grupowej skierowana do terapeutów pracujących w innym nurcie niż Gestalt, ale również do psychologów, pedagogów pracujących w obszarze wsparcia. Przebieg warsztatu zaplanowany jest na 5 intensywnych spotkań, podczas których Uczestnicy będą mogli pozyskać niezbędną wiedzę i podstawowe umiejętności prowadzenia procesów terapeutycznych w zgodzie z założeniami metodologicznymi psychologii Gestalt. Program warsztatu kładzie nacisk na podstawowe rozważania teoretyczne, ale przede wszystkim na rozwój osobisty uczestników oraz ich techniki pracy i możliwość konsultacji interwizyjnej.

Celem warsztatu jest stworzenie bazowych warunków do praktycznego wzbogacania metod pracy psychoterapeutycznej o elementy nurtu Gestalt. Harmonogram spotkań wysyłamy drogą mailową. Uczestnicy warsztatu, po jego zakończeniu otrzymają zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.

Koszt: 4 300 zł, rozłożone na raty:

 1. Rata pierwsza: 1 300,00 zł (tysiąc trzysta złotych 00/100) – płatna w terminie 7 dni od wysłania formularza zgłoszeniowego,
 2. Rata druga: 3 000 zł (trzy tysiące złotych 00/100) – płatne zgodnie z poniższym harmonogramem:
 3. –  600,00 zł – rata płatna do  10.10.2023 r.
 4. –  600,00 zł – rata płatna do  10.11.2023 r.
 5. –  600,00 zł – rata płatna do  10.12.2023 r.
 6. –  600,00 zł – rata płatna do  10.01.2024 r.
 7. –  600,00 zł – rata płatna do  10.02.2024 r.

 

Ramy programowe:

SPOTKANIE I

Trening integracyjno – interpersonalny

 • Poznanie się uczestników, rozeznanie się w osobistych potrzebach i oczekiwaniach
 • Trening komunikacji z uwzględnieniem metodologii Gestalt

 

SPOTKANIE II

Wprowadzenie do psychoterapii Gestalt

 • Filozoficzne źródła psychoterapii Gestalt – egzystencjalizm, fenomenologia, holizm
 • Teoria pola Kurta Lewina
 • Gestaltowskie ujęcie kontaktu
 • Teoria figury i tła

 

SPOTKANIE III

Cykl doświadczania/Mechanizmy budowania kontaktu

 • Samoregulacja jako jedyny dostępny sposób zaspokajania potrzeby
 • Zasada fenomenologicznego postrzegania świata i zamykania figury w dostępny sposób w danym momencie
 • Mechanizmy jako twórcze przystosowanie w kontakcie granicznym
 • Przerwy w kontakcie granicznym jako sposób istnienia
 • Interwizja

 

SPOTKANIE IV

Struktura sesji psychoterapeutycznej

 • Prekontakt, faza przygotowawcza
 • Faza wyłaniania wątków do pracy
 • Znaczące momenty sesji, twórcze doświadczenia
 • Faza podsumowania i domknięcia
 • Budowanie doświadczenia – tworzenie eksperymentu poprzez zorientowanie go na proces
 • Dyskusja i twórcza wymiana poglądów i doświadczeń
 • Interwizja

 

SPOTKANIE V

 • Podsumowanie wiedzy. Asymilacja doświadczeń osobistych
 • Interwizja

Harmonogram warsztatów:

Harmonogram zajęć (POBIERZ) – Szkoła Gestalt dla Psychoterapeutów – Grupa 1

NR ZAJĘĆ DATA TEMAT DNI I GODZINY ZAJĘĆ
1. 20.10 – 22.10.2023 Trening integracyjno – interpersonalny Piątek: 15:00 – 19:00, Sobota, niedziela: 9:00 – 15:00
2. 01.12 – 03.12.2023 Wprowadzenie do psychoterapii Gestalt Piątek: 15:00 – 19:00, Sobota, niedziela: 9:00 – 15:00
3. 19.01 – 21.01.2023 Cykl doświadczenia/Mechanizmy budowania kontaktu/Interwizja Piątek: 15:00 – 19:00, Sobota: 9:00 – 15:00, Niedziela: 9:00 – 19:00
4. 16.02 – 18.02.2023 Struktura sesji psychoterapeutycznej/Interwizja Piątek: 15:00 – 19:00, Sobota: 9:00 – 15:00, Niedziela: 9:00 – 19:00
5. 22.03 – 24.03.2024 Podsumowanie – asymilacja doświadczeń/Interwizja Piątek: 15:00 – 19:00, Sobota, niedziela: 9:00 – 15:00
Zapisz się

Termin rejestracji upłynął 20 października 2023 16:00