Wartości Łódzkiej Szkoły Gestalt - odpowiedzialność, otwartość, dialog i wiele innych. Zapraszamy do współpracy wszystkich, którym te wartości są bliskie.

Oto wartości, które nam jako zespołowi Łódzkiej Szkoły Gestalt są bliskie.

Odpowiedzialność

Ta wartość ma dla nas kilka wymiarów.

Po pierwsze, jako zespół czujemy się odpowiedzialni, żeby dzielić się najbardziej aktualną wiedzą i naszymi doświadczeniami z pracy terapeutycznej, aby jakość tego, czego uczymy o Gestalcie była wysoka. Po drugie, korzystamy z mocy zespołu, z interwizji i superwizji, aby wspólnie w odpowiedzialny sposób reagować na to, co wydarza się w procesach grupowych i różnych innych, także organizacyjnych sytuacjach. Po trzecie, zakładamy, że przyjście do szkoły psychoterapii to odpowiedzialna decyzja każdego studenta. Decyzja o Studiowaniu. Jako trenerzy i superwizorzy towarzyszymy na tej drodze. Naszym założeniem jednak jest to, że każdy człowiek sam jest odpowiedzialny za swój proces uczenia się i studiowania. Pracujemy zgodnie z założeniem, że uczenie nie polega na „wlewaniu wiedzy”, ale na indywidualnych, czasem pięknych, czasem mozolnych poszukiwaniach. Wspieramy u studentów postawę ciekawości, poszukiwania, odkrywania, próbowania, doświadczania, praktykowania. I jesteśmy do dyspozycji aby to wszystko omawiać.

Indywidualność, unikatowość

Każdy człowiek uczy się inaczej i pracuje inaczej. Każdy student ma swoje zasoby i swoje doświadczenie. Unikatowość i indywidualność terapeuty jest ogromną wartością w pracy z ludźmi. Ilu terapeutów Gestalt, tyle rodzajów Gestaltu. W Łódzkiej Szkole Gestalt zachęcamy do pracy we własnym stylu. Każdy terapeuta ma swój osobisty i niepowtarzalny sposób pracy, kontaktu i budowania relacji z drugim człowiekiem. Ważne jest dla nas aby wspierać i rozwijać ten indywidualny styl pracy przyszłych terapeutów Gestalt, aby każdy student znajdował w tym nurcie miejsce dla samego siebie. Organizujemy zajęcia w szkole w taki sposób, aby studenci mieli możliwość kontaktu z trenerami również między zjazdami. Poza pracą w grupie podczas zajęć mamy spotkania interwizyjne w małych grupkach i pracę własną każdego studenta.

Równowaga i praca z szacunkiem do swoich możliwości

W Łódzkiej Szkole Gestalt zajęcia grupowe trwają maksymalnie 6 godzin jednego dnia. Wyjątkiem są treningi, które są przewidziane od rana do wieczora z przerwą obiadową. Zaplanowaliśmy proces edukacyjny w formie warsztatów, interwizji i pracy własnej nad każdym tematem, tak, aby uczyć się Gestaltu zgodnie z jego założeniami na temat równowagi, szacunku do przestrzeni na asymilację doświadczenia, doceniania odpoczynku i uwzględniania naturalnej „pojemności” człowieka na uczenie się. Pracujemy z dużą uważnością na potrzeby studentów i trenerów.

Afirmacja różnorodności

Jesteśmy szkołą otwartą na różnorodność zarówno studentów jak i trenerów. Uczymy się i przekazujemy Gestalt przyjazny osobom LGBTQIA+/GSRD oraz wszystkim innym ludziom, ze szczególną wrażliwością na tych, którzy z różnych powodów doświadczają stresu mniejszościowego.

Uważność na wyłaniające się elementy pola

W naszym podejściu do Gestaltu jak i prowadzenia szkoły szanujemy i uwzględniamy elementy szerokiego pola jakim są dla nas zmiany klimatyczne, ekonomiczne i społeczne. Jesteśmy przekonani, że mają one bezpośrednie przełożenie na relacje, które tworzymy. Pragniemy pogłębiać ich świadomość w nas i naszych studentach.

Drugim ważnym elementem pola, który zauważamy jest obecność i współistnienie różnych ośrodków Gestalt oraz Szkół Gestalt w Polsce. Widzimy je jako bogactwo i możliwość wyboru dla szerokiego grona osób zainteresowanych zdobyciem zawodu psychoterapeuty. Jesteśmy otwarci na twórcze wymiany i kreatywne współbrzmienie na polskim polu terapeutycznym.

Dialog i bycie rozpoznanym w spojrzeniu Drugiego

Spotkanie terapeuty i Klienta to dialog. Spotkanie studentów to dialog. Spotkanie trenerów to dialog. Spotkanie studenta i trenera to dialog. Jesteśmy za tym, aby spotykać się w tym co miłe, ale też w tym co trudne i rozmawiać. Tak, aby się słyszeć. 

Równoważność i szacunek w relacji zamiast władzy i przemocy w relacji

Lubimy demokrację w procesie edukacji. Żyjemy w kulturze, w której większość z nas ma doświadczenie jakiegoś rodzaju przemocy w szkole. Niesymetryczność relacji nauczyciela i ucznia, konieczność oceniania, zdawania egzaminów, porównywanie się pomiędzy kolegami, konkursy i „wyścigi”. W Łódzkiej Szkole Gestalt dążymy do tego, aby proces uczenia miał charakter demokratyczny, a jedyna „skośność” relacji jest związana z tym, że trener/superwizor ma większe doświadczenie i wiedzę. Nie jest natomiast w żaden sposób lepszy ani ważniejszy w relacji ze studentem. Uczenie w nieprzemocowej atmosferze jest oparte na wspieraniu zasobów, pielęgnowaniu unikatowości stylu studenta i rzetelnym feedbacku. Tak jak terapeuta Gestalt współtworzy pole z Klientem, wnosi siebie i ma swój udział w procesie, tak trener, czy superwizor współtworzy relację ze studentem i jest odpowiedzialny za to, w jaki sposób jest w tej relacji obecny. Jesteśmy bardzo uważni na przekazywanie informacji zwrotnej, tak, aby była prawdziwa i konstruktywna, ale też, aby była przekazywana z czułością i delikatnością.

Cielesność, wrażliwość, żywotność

Problemy z „nieczuciem”, czyli desensytyzacja ciała są zmorą czasów, w których żyjemy. W łódzkiej szkole dużo pracujemy nad wrażliwością na potrzeby cielesne, mamy afirmatywne podejście do seksualności i przyjemności. Korzystamy z metod uwzględniających uważność na ciało, oddech, ruch. Wspieramy to, co sprzyja żywotności – zarówno w procesach terapeutycznych, z którymi pracujemy jak i w sposobie prowadzenia zajęć i organizacji szkoły.

Otwartość i uważność względem siebie i innych

Otwartość i uważność są dla nas wartościami zarówno w kontekście wspierania studentów w drodze ku zostaniu psychoterapeutą, jak również w prawidłowym funkcjonowaniu Szkoły. Wynikają z poczucia akceptacji, ale też elastyczności, która w sposób łagodny pozwala reagować i dostosować się do różnych, zazwyczaj nowych wydarzeń. Podchodzimy do wszystkich sytuacji w sposób indywidualny. Z uwagą przyglądamy się trudnościom i w sposób delikatny staramy się pomóc. Uważnie obserwujemy postępy w procesie kształcenia, ale też wzmacniamy i wspieramy studentów w tej drodze.

Zapraszamy do współpracy wszystkich, którym te wartości są bliskie.