Warsztat Petera Philippsona zaliczany jest do wymaganych godzin tzw. free choice, niezbędnych w procesie certyfikacji w nurcie Gestalt.

Łódzka Szkoła Gestalt zaprasza na warsztat Petera Philippsona (Peter Philippson) „Zasada aktywności w terapii Gestalt„, który odbędzie się w Łodzi w dniach 29-30 listopada. Jest to wyjątkowa okazja do kontaktu, pracy w jednym polu i uzyskania superwizji od jednego z najbardziej oryginalnych i nieszablonowych terapeutów Gestalt współczesności.

W teorii „self” terapii Gestalt, „ja” i „inny” przyjmują swoją formę w akcie kontaktowania się, a nie w preegzystującym „ja”, które następnie nawiązuje kontakt. Podczas gdy teorie wcześniej istniejącego „ja” muszą pokazywać, w jaki sposób takie „ja” może się zmienić, w teorii Gestalt zmiana jest zawsze dostępna, a pytanie dotyczy tego, w jaki sposób utrzymujemy poczucie osobistej ciągłości – i kiedy ta ciągłość staje się problematyczna, pozostawiając nas działających w znajomy i bolesny sposób. Podczas tego warsztatu zostanie przedstawiona teoria i praktyka pracy z klientami w oparciu o to rozumienie. Będzie czas na osobistą pracę, dyskusję i ćwiczenie umiejętności.

Warsztat Petera Philippsona – co jest zaplanowane:

  • Peter przedstawi zarówno teorię, jak i praktykę pracy z klientami, opierając się na swoim podejściu;
  • Sesje indywidualne;
  • Superwizje;
  • Dyskusje;
  • Praktyczne treningi zawodowych umiejętności;

Peter Philipson to teoretyk gestaltu o unikalnym podejściu, jedna z najbardziej znanych postaci w świecie terapii gestalt, założyciel i dyrektor Manchester Gestalt Centre (Wielka Brytania), były prezydent Association for the Advancement of Gestalt Therapy (AAGT), członek New York Gestalt Institute, autor kilku książek, w tym znanej „Self in Relations,” która niedawno została przetłumaczona na język rosyjski („Self w relacjach”), oraz autor wielu artykułów i rozdziałów w zbiorowych monografiach. Praca terapeutyczna Petera Philipsona stanowi wzór doskonałości w terapii gestalt z podejściem procesualnym; jednocześnie jego praca nad procesem „self” zawsze idzie w parze z pracą nad relacjami. Peter jest również jednym z najbardziej poszukiwanych superwizorów w Wielkiej Brytanii; w swojej pracy superwizyjnej szczególną uwagę poświęca równoległym procesom zachodzącym zarówno między terapeutą a klientem, jak i w przestrzeni relacji terapeuta-superwizor. Jest żywym, wrażliwym, aktywnym uczestnikiem dynamicznego procesu grupowego, precyzyjnym i zrozumiałym w teorii, a także strukturalnym w przekazywaniu materiału teoretycznego. Jest wrażliwy na procesy społeczne zachodzące w polu terapeutycznym i reaguje na potrzebę wsparcia.

Warsztat Petera Philippsona skierowany jest do psychoterapeutów i psychoterapeutów w szkoleniu. Zaliczany jest do wymaganych godzin tzw. free choice, niezbędnych w procesie certyfikacji w nurcie Gestalt.

Aby wziąć udział, niezbędne jest wypełnienie formularza dostępnego na stronie wydarzenia.

Warsztat Petera Philippsona- więcej informacji organizacyjnych:

Temat warsztatu: The Active Principle in Gestalt Therapy – Zasada Aktywności w terapii Gestalt

Organizator: Łódzka Szkoła Gestalt

Prowadzący: Peter Philippson

Termin: 29.11 – 30.11.2023

Dni warsztatu: Środa, czwartek: 9:00 – 19:00. W tym przerwy w godz. 13:00 – 15:00.

Ilość godzin: 20 godzin szkoleniowych

Miejsce: Siedziba Łódzkiej Szkoły Gestalt, ul. Piotrkowska 125, Łódź

Koszt: 1400 zł

Język: Warsztat będzie prowadzony w języku angielskim

Tłumaczenie: Warsztat będzie tłumaczony na język rosyjski