Trening terapeutyczny Gestalt | Wydarzenie w Łódzkiej Szkole Gestalt w terminie: 27.09.2023 – 01.10.2023. 40h szkoleniowych. Zapraszamy!

Trening terapeutyczny z Kamilą Biały – Łódzka Szkoła Gestalt serdecznie zaprasza do udziału w treningu Gestalt!

Organizator: Łódzka Szkoła Gestalt

Osoba prowadząca: Kamila Biały

Termin: 27.09.2023 – 01.10.2023

Dni i godziny treningu:

  • Środa: 9:30 – 18:00
  • Czwartek: 9:30 – 18:00
  • Piątek: 9:30 – 18:00
  • Sobota: 9:30 – 18:00
  • Niedziela: 9:00 – 13:00

Ilość godzin: 40 godzin szkoleniowych

Miejsce: Siedziba Łódzkiej Szkoły Gestalt, ul. Piotrkowska 125, Łódź

Ilość miejsc: min 8/max 12

Koszt: 1350 zł

Trening skierowany jest do psychoterapeutów/-ek i psychoterapeutów/-ek w szkoleniu Gestalt. Zaliczany jest do wymaganych godzin terapii grupowej, niezbędnych w procesie certyfikacji w nurcie Gestalt. Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie: 575 591 555 i mailowo: [email protected]. Niezbędne będzie również wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który jest dostępny TUTAJ.

Uczestnicy i uczestniczki treningu po jego zakończeniu otrzymają zaświadczenie potwierdzające udział w treningu.

Trening terapeutyczny – opis:

“Podczas treningu terapeutycznego pracuję z id (funkcją to) życia grupowego, nie abstrahuję też od form pracy relacyjnej. Każda osoba w grupie ma swój udział w wyłaniających się doświadczeniach i jest przez nie tworzona.

Interesuje mnie eksplorowanie w grupie takich doświadczeń, które stanowią społeczno-kulturowe tło naszej pracy terapeutycznej, czyli kwestii płynności, fragmentaryczności, inności, obcości i przynależności. Jest to równoznaczne skupieniu na (między)cielesności-jako-tłu tworzenia konkretnych znaczeń. Innymi słowy, na takim tle ucieleśnionego rezonowania będziemy wspierać każde figuralne cierpienie czy po prostu doświadczenie.

To grupa jako całość wspiera poszczególne osoby w szukaniu w tu-i-teraz swoich odpowiedzi na niedokończone sprawy. Mimo przyjętej perspektywy teorii pola, moja odpowiedzialność jako prowadzącej różni się od tej przynależnej poszczególnym osobom w grupie.

Ponieważ jest to trening, szczególną uwagę kieruję na proces wspólnego uczenia się i warunki tegoż. Jest to, jeśli spojrzycie na harmonogram dni, relatywnie intensywne doświadczenie z dostatecznym czasem na asymilowanie. Współczesny świat, w tym świat przynoszony przez osoby do terapii, charakteryzuje wysoki poziom akceleracji i złożoności, jak i permanentny stan kryzysu (wiele kryzysów istnieje jednocześnie: ekologiczny, pandemiczny, społeczny i polityczny – wojna w Ukrainie). Jeśli mogę mieć na to wpływ, chcę zaproponować ramę, która nie replikuje tego tempa, a zostawia przestrzeń na wycofanie swojej energii. Kontakt jest na tyle dobry, na ile możemy wycofać się (PHG)”.

Kilka słów o Kamili Biały

Kamila Biały Superwizorka Łódzka Szkoła Gestalt

Kamila Biały jest certyfikowaną psychoterapeutką Gestalt. Pracy z grupą uczyła się i wciąż uczy od Piotra Mierkowskiego, Petera Philippsona i Billy’ego Desmonda.
Skończyła akredytowany przez EAGT dwuletni program superwizorski w Istituto di Gestalt we Włoszech oraz odbyła szkolenie z psychopatologii i teorii pola w Turyńskiej Szkole Psychopatologii Gestalt.