Jacek Panster | Łódzka Szkoła Gestalt

Jacek Panster jest dyplomowanym psychoterapeutą Instytutu Gestalt w Toronto (2004) z certyfikatem EAGT, nauczycielem/superwizorem Psychoterapii Rozwojowo-Somatycznej (DSP) i absolwentem 3-letniego programu Instytutu Integratywnej Pracy z Ciałem i Terapii Ruchem (IBMT). Posiada rekomendację trenerską Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Ma wieloletnie doświadczenie zdobyte jako trener szkoleniowy w Centrum Counsellingu Gestalt i w Wielkopolskiej Szkole Psychoterapii Gestalt.

Jacek Panster na co dzień prowadzi psychoterapię indywidualną w Krakowie, w ramach której integruje relacyjną pracę ciałem/ruchem w nurcie Gestalt. W obszarze pracy grupowej, prowadzi autorskie warsztaty rozwojowe, szkolenia dla terapeutów-praktyków, również we współpracy z zaprzyjaźnionymi gestaltystami/tkami i ośrodkami szkolącymi.

Na szkoleniach promuje zaangażowane uczenie (się) poprzez ucieleśnione dociekanie (embodied inquiry), które integruje procesy poznawcze z cielesnym doświadczeniem. Zajęcia są okazją do współtworzenia wiedzy, w procesie dialogu, z uwzględnieniem różnorodnych doświadczeń osobistych i zawodowych uczestników/czek.