Spotkanie z Martenem Bosem odbyło się w ramach projektu "Reconnecting with Life" finansowanego przez EAGT i prowadzonego przez ŁSG.

Spotkanie z Martenem Bosem – kilka słów po pierwszym warsztacie z cyklu:

16 profesjonalistów gestalt zmuszonych opuścić swoje kraje, spotkało się w Łodzi, zostając ugoszczonymi przez Łódzką Szkołę Gestalt. Przyjechali z całej Polski, a jeden uczestnik nawet z Wilna. Wszyscy przymusowo opuścili swoje domy z powodu wojny i prześladowań, rozpoczynając swoją praktykę w Europie.

Spotkanie z Martenem Bosem odbyło się w ramach projektu “Reconnecting with Life: Wspieranie terapeutów Gestalt na przymusowej migracji poprzez szkolenia i networking” finansowanego przez EAGT i prowadzonego przez ŁSG.

Członek EAGT Marten Bos z Holandii ułatwił ten proces, zapewniając wsparcie i opiekę dzięki swojemu doświadczeniu w pracy z migrantami i traumą. A proces ten naprawdę nie był łatwy. Dla większości uczestników było to pierwsze spotkanie offline z ludźmi “spoza ich pola” w tym samym kręgu, dzieląc ból życia, a jednocześnie dążąc do niego z głęboką potrzebą witalności. Było wiele historii, których nigdy wcześniej nie powiedziano na głos, wiele łez, spostrzeżeń, radości z dzielenia się i poznawania siebie nawzajem.

Atmosfera opiekuńczej postawy w Łódzkiej Szkole Gestalt była bardzo wspierająca dla wszystkich przechodzących przez bardzo trudne doświadczenia.

Jesteśmy dumni, że mogliśmy być gospodarzem tak głębokiego i znaczącego wsparcia. Cykl składa się z 3 spotkań, po 3 dni każde. Kolejne planowane jest we wrześniu, ale uczestnicy wyjechali z zamiarem wspierania się nawzajem pomiędzy spotkaniami grupowymi. Czuć, że wspólnota ludzi potrzebujących otrzymania wsparcia i zaoferowania go została uruchomiona.

Miło było usłyszeć najgłębsze słowa wdzięczności dla ŁSG i EAGT za zorganizowanie spotkania z Martenem Bosem w takiej atmosferze i możliwości prawdziwego kontaktu.