Jacek Panster: Ruch do KON/TAKTU – Warsztat Gestalt

 • Temat: Warsztat Gestalt: RUCH DO KON/TAKTU. Kinestetyczne poczucie self w terapii gestalt.
 • Prowadzący: Jacek Panster
 • Organizator: Łódzka Szkoła Gestalt
 • Termin: 24 maja 2024 – 25 maja 2024
 • Dni warsztatu: Piątek, sobota: 9:00 – 19:00. W tym przerwy w godz. 13:00 – 15:00.
 • Ilość godzin: 20 godzin szkoleniowych
 • Miejsce: Siedziba Łódzkiej Szkoły Gestalt, ul. Piotrkowska 125, Łódź
 • Cena: 1700 zł
 • Język: Polski
 • Free choice: Tak
 • Dla kogo: Warsztat skierowany jest dla psychoterapeutów i psychoterapeutów w szkoleniu
 • Grupa: 10-16 osób

Twórcy terapii gestalt (Perls et al. 1951) wprowadzili radykalną koncepcję self, które jest płynne, dynamiczne i zmienne. Każda fenomenologiczna analiza self wymaga zatem odniesienia się do ruchu, żeby zrozumieć jak stajemy się tym, kim jesteśmy.

Na warsztacie będziemy poszerzać świadomość ruchu, nasz zmysł kinestetyczny, dzięki któremu dowiadujemy się żejak i gdzie jesteśmy; podobnie jak dziecko, które poprzez poruszanie się-odczuwanie swojego żywego ciała odkrywa i tworzy siebie. Przy tej okazji, poznamy pierwotne wzorce ruchowe, które od samego początku formują nasze kinestetyczne poczucie self.

Eksplorowanie tych wzorców ruchowych w relacji ze światem umożliwi głębokie ucieleśnione zrozumienie sytuacji, w której żyjemy. Zwracając uwagę na ruchowe interakcje zod, do i wobec drugiej osoby, będziemy poprzez kinestetyczny rezonans eksplorować intersubiektywny aspekt naszej podmiotowości.

Ruch do KON/TAKTU – Warsztat Gestalt z Jackiem Pansterem – będzie też okazją do poznania, jak poszczególne funkcje-self wyłaniają się w temporalnej sekwencji kontaktowania, tworząc spójne poczucie self. W osobistych doświadczeniach będziemy odkrywać, jak płynny jest nasz proces selfowania, a jak umniejszamy poczucie siebie w twórczym przystosowaniu.

Warsztat adresowany jest zarówno dla praktykujących terapeutów/tek, jak i studentów/ek szkół psychoterapii i counsellingu, którzy chcą ucieleśnić teorię-praktykę self, kluczową do rozumienia sytuacji terapeutycznej jako doświadczenia bycia-w-świecie-z-innymi.

“Wszędzie na świecie, self rozpoczyna się od ciała.”

– Roy Baumeister

“Ruszam się, więc jestem.”

– Haruki Murakami

„To było bardzo cielesne selfowanie.”

Głos uczestniczki warsztatu o self

Po więcej informacji oraz aby wypełnić formularz zgłoszeniowy zapraszamy na stronę wydarzenia.