Regulamin Łódzkiej Szkoły Gestalt to fundament uczelni, który określa zasady, na jakich odbywa się nauka i praca w danej instytucji. W przypadku psychoterapii gestalt, aspekt ten nabiera szczególnego znaczenia, ponieważ gestalt jest podejściem terapeutycznym, które kładzie duży nacisk na relacje i interakcje między ludźmi.

Regulamin naszej szkoły jest ważny przede wszystkim ze względu na:

  1. Bezpieczeństwo uczestników
  2. Jakość kształcenia
  3. Etyka i profesjonalizm
  4. Równość i inkluzja
  5. Transparencja i odpowiedzialność

Warto poznać i zrozumieć regulamin Łódzkiej Szkoły Gestalt, ponieważ to on stanowi podstawę naszego działania i jest kluczowym elementem tworzenia odpowiednich warunków do nauki, rozwoju osobistego i profesjonalnego. Zachęcam wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z nim dokładnie, ponieważ jest to pierwszy krok na drodze do lepszego zrozumienia i praktykowania psychoterapii gestalt.

Regulamin dostępny jest w zakładkach: Szkoła Gestalt oraz Kontakt, jak również gdy klikną Państwo TUTAJ.