Rafael Cortina (USA) prelegent na Międzynarodowej Konferencji Gestalt dla Psychologów i Psychoterapeutów | Online 23 marca 2024

Z przyjemnością przedstawiamy Państwu znanego na całym świecie mówcę i międzynarodowego trenera obecnego w wielu krajach na całym świecie – Rafaela Cortinę. Prowadził warsztaty, szkolenia, wykłady, międzynarodowe konferencje i superwizje, wirtualnie i osobiście w Meksyku, Stanach Zjednoczonych, Australii, Kanadzie, Afryce, Azji i Europie.

Rafael Cortina (USA) proponuje zbadanie kwestii uzdrawiającego efektu w relacji psychoterapeutycznej.

Zrozumienie uzdrawiania w relacji terapeutycznej odzwierciedla głęboką świadomość roli terapeuty. Tworzenie bezpiecznej przestrzeni jest rzeczywiście kamieniem węgielnym skutecznej terapii. Istota uzdrawiania w relacji terapeutycznej polega na tworzeniu bezpiecznej i wspierającej przestrzeni, wspieraniu współczucia i zrozumienia, ułatwianiu świadomości i walidacji emocji. Uzdrowienie zachodzi w ludzkich doświadczeniach, w podstawowej przestrzeni łączności z drugim człowiekiem, którą możemy znaleźć.

Zapraszamy do odkrywania siebie w relacjach psychoterapeutycznych z paradygmatu efektu uzdrawiającego z pomocą Rafaela Cortiny, wzbogaconego o wielokulturowe doświadczenia i multidyscyplinarną wiedzę. Skorzystaj z tej szansy, aby dołączyć do przestrzeni nauczania poprzez odkrywanie i spoglądanie na siebie w roli terapeuty z nowych perspektyw.

Wzbogać swoje fachowe spojrzenie i poszerz horyzonty o coś, co zapewni większą przejrzystość procesu terapii i Twojej roli zawodowej.

Rafael jest szczególnym przyjacielem Łódzkiej Szkoły Gestalt, gotowym wnieść emocjonalny, duchowy i profesjonalny wkład w naszą przestrzeń zainspirowaną potrzebą ponownego połączenia się z życiem!

Zapraszamy do udziału w Konferencji!