Lena Grigorieva: Godność jako uzdrawiające narzędzie w podejściu relacyjnym – The Power of Power.

Światło dzienne nie mogłoby istnieć bez nocy. Czy wolność mogłaby istnieć bez tortur i dyktatury? Jak doświadczamy i cieszymy się władzą nad własnym życiem? Czy zawsze potrzebujemy władzy? Jak doświadczamy godności w obliczu poniżenia?

Warsztat gestalt: Godność jako uzdrawiające narzędzie w podejściu relacyjnym oferuje eksplorację kwestii władzy w życiu uczestników i uczestniczek: począwszy od momentu, w którym ich matki przejęły władzę nad nowym życiem w ich ciele (ciąża), aż do momentu tu i teraz. Będziemy rozważać tu i teraz poprzez paradygmat pola w modalności gestalt na następujących poziomach: indywidualnym, społecznym, geopolitycznym. Dotkniemy kwestii podziałów społecznych, stygmatyzacji i dyskryminacji, wojen i ucisku, aby szukać zasobów do odbudowania podeptanej godności i poprawy witalności.

Lena Grigorieva: Godność jako uzdrawiające narzędzie w podejściu relacyjnym – metodologia warsztatu:

W ramach warsztatu przeprowadzimy eksperyment TimeLine w wersji gestalt, przechodząc przez wszystkie emocjonalnie i cieleśnie znaczące momenty pojawiającej się/zanikającej mocy w życiu uczestników. Zbadamy również dynamikę władzy w grupie i rozważymy kwestie godności jako narzędzia do naprawy traumy spowodowanej niewłaściwym wykorzystaniem władzy przez jednego człowieka wobec drugiego.

Te i wiele innych kwestii zostanie rozważonych poprzez doświadczanie i teorię za pomocą soczewek psychoterapii gestalt i filozofii. Warsztat składa się z wykładów, ćwiczeń empirycznych i dyskusji grupowych. Opiera się na szerokim doświadczeniu zawodowym i życiowym trenerki, która pracowała ze społecznościami LGBTQ+, osobami uwięzionymi i uwolnionymi w sytuacji opresji i prześladowań.

❗ Warsztat będzie prowadzony w języku rosyjskim i symultanicznie tłumaczony na polski ❗

Więcej na temat warsztatu oraz formularz zgłoszeniowy dostępne na stronie wydarzenia:

Lena Grigorieva: Godność jako uzdrawiające narzędzie w podejściu relacyjnym – The Power of Power.